Ontwikkelingen demonstraties op de campus

In dit actuele overzicht vind je de laatste ontwikkelingen rondom de demonstraties op de campus van de Radboud Universiteit. De laatste update staat bovenaan.

Maandag 17 juni

 • Het college van bestuur plaatste een bericht 'Invulling samenwerkingsverbanden is een aspect van academische vrijheid' 
 • Maandag 24 juni vindt op verzoek van de Universitaire Gezamenlijke Vergadering een overlegvergadering plaats met het college van bestuur naar aanleiding van diverse ontwikkelingen rondom demonstraties en acties.

 

Vrijdag 14 juni

 • Collegevoorzitter Daniël Wigboldus en rector José Sanders hebben een interview gegeven aan Voxweb met betrekking tot de demonstraties en acties op de universiteit de afgelopen weken.


Dinsdag 11 juni

 • De uitspraak van Prof. Lagendijk op LinkedIn dat twee leerstoelgroepen niet langer de overeenkomsten met twee andere universiteiten willen ondersteunen, is op persoonlijke titel gedaan. Voor de positionering van de Radboud Universiteit verwijzen we naar dit bericht

 

Zondag 9 juni

 • Het college van bestuur plaatste een bericht rondom de aangekondigde lezing door Situating Palestine op maandag 10 juni.
 • De burgemeester nam het besluit dat Gaza/pro-Palestina-demonstraties op de campus van de Radboud Universiteit alléén nog mogen plaatsvinden op een aangewezen plek, naast het Elinor Ostromgebouw, op locatie P7a

 

Zaterdag 8 juni

 • In Trouw verschijnt een open brief waarin de Nederlandse universteiten aankondigen de banden met Israëlische universiteiten niet te zullen verbreken. Deze open brief is ondertekend door de rectoren van de universiteiten, waaronder onze eigen rector magnificus José Sanders.
   

Vrijdag 7 juni

 • TvA1 is vanaf maandag 10 juni weer grotendeels geopend. Er zijn een aantal ruimtes op de eerste verdieping die langer gesloten blijven vanwege herstelwerkzaamheden. Gebruikers van het gebouw worden hierover op de hoogte gebracht per e-mail.

 

Donderdag 6 juni

 • De Radboud Universiteit plaatste een update over de bezetting en vernieling van TvA1 en de ontruiming van het tentenkamp.
 • Thomas van Aquinostraat 1 is vandaag en morgen gesloten. Alle andere gebouwen op de campus zijn gewoon geopend.

 

Woensdag 5 juni

 • In opdracht van burgemeester Hubert Bruls wordt naar aanleiding van de ravage in TvA het tentenkamp ontruimd. Het volgende statement gaat via de Gemeente Nijmegen naar buiten: 
  “Het tentenkamp wordt vannacht nog ontruimd met toestemming van de gezagsdriehoek, vanwege de duidelijke relatie met de vernielingen en bezetting van vandaag. Het moet nu klaar zijn. Er zou nooit vernieling of geweld nodig moeten zijn om een standpunt te verkondigen.”
 • De politie heeft TvA 1 zorgvuldig doorlopen. Het gebouw is leeg. Op dit moment weten we nog niet wanneer het gebouw weer in gebruik kan worden genomen. De onderwijsactiviteiten van donderdag en vrijdag worden verplaatst. Over werkplekken worden betrokkenen zo snel mogelijk geïnformeerd.
 • Aan het einde van vanmiddag hebben demonstranten Thomas van Aquinostraat 1 bezet. De groep van circa 30 zette op de binnenplaats van het gebouw tenten neer, plaatste barricades voor de deuren, zette brandslangen aan en bracht talrijke graffiti aan in het gebouw. Het gaat om voor de Radboud Universiteit onacceptabele handelingen.
  De demonstranten wilden niet vertrekken nadat dit door de beveiliging werd gevraagd, en gaven aan niet vrijwillig het gebouw te zullen verlaten. Uiteindelijk verlieten de actievoerders toch het gebouw; de politie die rond 22.00 uur arriveerde trof een ogenschijnlijk verlaten gebouw aan met daarin een complete ravage. Zij kamt, voor de zekerheid, het gebouw kamer voor kamer uit.
  Nog afgezien van de extra spanning en tijd die de hele bezetting heeft gekost aan beveiliging en andere professionals, zal het veel werk zijn om het gebouw te herstellen en weer bruikbaar te maken; onderwijs en andere taken zullen voor meerdere dagen moeten worden verplaatst.  
  We zijn zeer verontwaardigd over de bezetting en vernielingen. Dit gedrag is de Radboud Universiteit onwaardig.
 • 19.00: Het gebouw is gebarricadeerd en beklad en er zijn tentjes op de binnenplaats gezet. De demonstranten hebben nog geen gehoor gegeven aan het verzoek het gebouw te verlaten.
 • Demonstranten hebben een deel van TvA bezet. Dienst Beveiliging heeft de demonstranten gevraagd het gebouw om 18.00 uur te verlaten.

 

 

Maandag 3 juni

 • Rector Magnificus José Sanders deelt een column 'Over luisteren', waarin ze reflecteert op communiceren binnen de academische gemeenschap. 

 

Zaterdag 1 juni

 • Verschillende plekken op de campus zijn beklad met graffiti en vervolgens weer schoongemaakt. Er is aangifte gedaan.

 

Vrijdag 31 mei

 • Na de openbare UGV is een demonstratie gehouden op de campus die eindigde bij het Berchmanianum. Rond het middaguur is een deel van de demonstranten, zo’n twintig personen bestaande uit studenten en medewerkers, de bestuursruimte van het college van bestuur binnengedrongen. De demonstranten zijn het Berchmanianum binnengekomen via de zij-ingang welke met een personeelspas toegankelijk is. Staande in de hal voor het bestuursgedeelte werden leuzen gescandeerd en daarbij werd collegevoorzitter Wigboldus persoonlijk aangesproken. Door de woordvoerder van de universiteit werd net als eerder aangegeven dat het college van bestuur volgende week met een vertegenwoordiging van de demonstranten in gesprek zou gaan en verzocht hen te vertrekken. De demonstranten gaven hier geen gehoor aan. De groep demonstranten is vervolgens de kamer van collegevoorzitter Daniël Wigboldus binnengedrongen, die daar in werkgesprek was met vicevoorzitter Agnes Muskens. De demonstranten droegen geen gezichtsbedekking, wel hadden ze vlaggen bij zich. Beveiliging werd ingeschakeld en heeft de demonstranten meerdere keren verzocht de ruimte te verlaten. De voorzitter en vicevoorzitter hebben de kamer verlaten. Rond 13.15 verliet een deel van de demonstranten het gebouw. De overige tien demonstranten die de kamer van collegevoorzitter bezetten en de twee demonstranten in de hal van de bestuursruimte verlieten rond 15.00 ook het gebouw.
 • Vanochtend is naar aanleiding van acties op de campus een extra, openbare UGV gehouden. Deze is in aanwezigheid van een aantal actievoerende demonstranten en medewerkers rustig verlopen. 

 

Woensdag 29 mei

 • Situating Palastine Collective heeft aangekondigd op donderdag 30 mei om 12.15 te demonstreren. Ze hebben het college van bestuur uitgenodigd om dan met vertegenwoordigers van studenten en medewerkers in gesprek te gaan. Het college van bestuur heeft hierop aangegeven volgende week met een vertegenwoordiging in gesprek te willen. Deze week ligt de prioriteit van het college van bestuur bij het gesprek met de medezeggenschap.
 • Het college van bestuur heeft besloten om op vrijdag 31 mei een extra UGV te organiseren.

 

Dinsdag 28 mei

 • De Radboud Universiteit plaatste een update over de ontruiming van het Erasmusgebouw op maandagavond.
 • Inmiddels is het Erasmusgebouw opgeruimd en schoongemaakt en kan de laagbouw morgen weer worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Studenten wordt aangeraden om, zoals altijd, het rooster in de gaten te houden. 
 • Zoals gisteren vermeld moet er in de laagbouw van het Erasmusgebouw nog het nodige op orde worden gebracht. Daar waar dat nog niet gelukt is, worden alternatieve onderwijslocaties aangeboden.

 

 

Maandag 27 mei

Avond: 

 • Maandag laat op de avond is het tot een ontruiming van het Erasmusgebouw gekomen. Met het voortduren van de bezetting na sluitingstijd van het gebouw heeft het college van bestuur duidelijk gemaakt dat de grenzen van het toelaatbare werden overschreden. 
  We hebben gedurende de avond verschillende keren aangeboden om de volgende ochtend met een afvaardiging van de actievoerende studenten in gesprek te gaan op voorwaarde dat de bezetting vrijwillig zou worden beëindigd. 
  Daar werd door de bezetters geen gehoor aan gegeven. Daarna hebben we de demonstranten laten weten dat we echt wilden dat ze naar buiten gingen. Ook dat gebeurde niet, waarna we – tot ons verdriet – de bezetters hebben gevorderd om naar buiten te komen. Toen hebben we de situatie uiteindelijk over moeten dragen aan de politie. 
  Deze ging over tot een ontruiming, die kalm is ingezet. Een groep stafleden die aanwezig was om de actievoerende studenten bij te staan en de ontruiming wilde waarnemen, kreeg van tevoren de gelegenheid om door de politie gebriefd te worden over hun werkwijze. Een eerste groep van 20 studenten verliet na de verordening uit zichzelf het gebouw; een tweede groep van 8 verliet op verzoek van de politie kalm het gebouw, een derde groep van 5 studenten lieten zich, soms met enige weerstand, verwijderen door de politie. Daarmee was het gebouw weer leeg. We hebben geconstateerd dat er in het gebouw het nodige overhoop is gehaald en er vandalisme heeft plaatsgevonden, waaronder aangebrachte graffiti. 
  Het college van bestuur betreurt het zeer dat het zover heeft moeten komen. Van harte hopen we dat alle medewerkers en studenten, ook in het Erasmusgebouw, zo snel mogelijk weer aan studie en werk kunnen. 
  In de laagbouw van het Erasmusgebouw moet nog het nodige op orde worden gebracht. Daar waar dat nog niet gelukt is, worden alternatieve onderwijslocaties aangeboden.
 • Het college van bestuur heeft de demonstranten herhaaldelijk, dringend gevraagd om het Erasmusgebouw vrijwillig en vreedzaam te verlaten. Daar is geen opvolging aan gegeven. Het vervolg is aan de politie.
 • Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft nogmaals de studenten dringend verzocht om het Erasmusgebouw te verlaten. Toen daar geen gehoor aan is gegeven, heeft het college van bestuur omstreeks 23.00 de demonstrerende studenten gevorderd om het Erasmusgebouw te verlaten. Het college van bestuur ziet de grote betrokkenheid van de demonstrerende studenten.
  Tot op heden hebben de demonstranten op de universiteit alle ruimte gekregen om hun stem te laten horen. Die stem wordt gehoord en heeft reeds invloed op het beleid van de universiteit zoals blijkt uit eerdere updates
  De huidige vorm van demonstreren overschrijdt echter de grens van het toelaatbare. Diverse onderwijsactiviteiten konden als gevolg van de demonstratie niet doorgaan zoals gepland, er is sprake van vormen van vandalisme en de handbrandmelders zijn sinds de bezetting meerdere keren onnodig ingedrukt. Dat alles zorgt voor een onwenselijke en onveilige situatie voor alle medewerkers en studenten. Als de demonstrerende studenten geen gehoor geven aan de vordering dan zal de politie ontruimen.
 • Het college van bestuur heeft gebeld met de woordvoerder van de demonstranten om hem met twee andere demonstrerende studenten uit te nodigen voor een gesprek over de ontstane situatie. Het college van bestuur neemt die situatie zo serieus ten behoeve van de veiligheid van alle studenten en medewerkers dat de politie bij het gesprek in het Berchmanianum aanwezig zou zijn. De woordvoerder van de demonstranten wilde niet op de uitnodiging ingegaan omdat hij over de eisen wilde spreken.
  Daarna heeft het college van bestuur aangeboden morgen om 09.00 in gesprek te gaan met de woordvoerder met twee medestudenten. Maar onder voorwaarde dat de demonstranten nu het gebouw verlaten. De demonstranten moeten het pand van het college van bestuur verlaten in verband met de veiligheid.
 • Diverse ramen zijn door demonstranten met zilverfolie afgeplakt en er is meubilair voor deuren gezet bij wijze van barricade.
 • Een aantal demonstranten is na sluitingstijd (om 19.00) niet weggegaan uit het Erasmusgebouw.

Middag:

 • In de loop van maandagmiddag 27 mei 2024 heeft een groep demonstranten de tweede verdieping van het Erasmusgebouw bezet, inclusief een entree naar ruimtes waar onderwijs gepland is. 18 onderwijsactiviteiten konden hierdoor niet doorgaan als gepland. Nog onduidelijk is hoeveel activiteiten op een andere plek konden doorgaan. De demonstranten gaven aan opnieuw in gesprek te willen met het college van bestuur. De woordvoerder van de Radboud Universiteit heeft, namens het college van bestuur, contact opgenomen met de woordvoerder van de demonstranten en hem laten weten dat we het bezetten en verstoren van onderwijs niet willen. Tevens is er aangegeven dat hij later een uitnodiging tegemoet kan zien voor een gesprek met het college van bestuur. 
 • In de fietsenkelder van het Erasmusgebouw heeft een incident plaatsgevonden naar aanleiding van vandalisme dat heeft geresulteerd in de aanhouding van twee demonstranten. Voor verdere informatie verwijzen we naar de politie van Nijmegen.
 • De eerste meeting vond plaats van het team dat werkt aan de versnelde opzet van een Adviescommissie Samenwerkingsverbanden. 
 • Rond het middaguur vond er een ‘walk out’ plaats voor bestuursgebouw Berchmanianum. 
 • De Radboud Universiteit ontving bericht van de demonstranten dat ze gaan escaleren naar fase 3. 
 • De Radboud Universiteit plaatste een update over de zorgen en acties op de universiteit. Hierin staat onder andere dat er deze week wordt begonnen bestuurlijk contact te leggen met partnerinstellingen en dat er een geïntegreerd afwegingskader komt, op grond waarvan samenwerkingsverbanden met instellingen kunnen worden geëvalueerd.
   

Vrijdag 24 mei

 • De schoentjesactie werd voortgezet en bereikte de voordeur van het Berchmanianum. 
 • In de loop van de dag vond er een gesprek plaats tussen het college van bestuur en twaalf vertegenwoordigers van demonstrerende studenten en hun ondersteunende stafleden namens Situating Palestine Collective. Tijdens dit gesprek werd een open brief waarin medewerkers steun uitspreken voor de eisen van de demonstranten overhandigd aan het college van bestuur. De brief was op dat moment door 300 medewerkers ondertekend (later groeide dat aantal in elk geval tot 350). In het gesprek werden de eisen van de demonstrerende studenten herhaald, en gaven de leden van het college van bestuur aan dat zij versneld bezig zijn met het inrichten van een Adviescommissie Samenwerkingsverbanden. 
 • Rond het middaguur vond er een ‘die in’ plaats voor bestuursgebouw Berchmanianum, waarbij demonstranten op de grond gingen liggen. 
 • Ramen en muren van bestuursgebouw Berchmanianum bleken ’s ochtends bespoten met rode en zwarte verf. Later op de dag zijn de leuzen verwijderd door een schoonmaakbedrijf. Er is aangifte gedaan van vernieling.
   

Donderdag 23 mei

 • De ramen en muren van bestuursgebouw Berchmanianum, en het witte letters-logo voor het gebouw, zijn bespoten met rode verf. Er is aangifte gedaan van vernieling.
 • Rond het middaguur vond er een 'sit in’ plaats op het kruispunt Erasmuslaan en de Heijendaalseweg. 
 • Het college van bestuur ontving een verzoek van het Situating Palestine Collective waarin werd aangekondigd dat stafleden van Radboud Universiteit een stafdemonstratie zouden houden op vrijdag 24 mei om 12.15 om hun steun uit te drukken aan de studenten in hun eisen en hun recht om te protesteren; na afloop zou een groep stafleden in gesprek willen met het college van bestuur over de demonstraties en een petitie willen aanbieden aan het college van bestuur. De Radboud Universiteit had eerder in de week al een e-mail ontvangen namens de demonstrerende studenten met de oproep om uiterlijk vrijdag 24 mei in gesprek te gaan over hun eisen. Beide verzoeken waren ingewilligd, maar de demonstrerende studenten en stafleden wilden tezamen komen op vrijdag 11 uur met 12 studenten en medewerkers. Het college van bestuur heeft ingestemd met deze ontmoeting. 
   

Woensdag 22 mei

 • Rond het middaguur vond er een ‘sit in’ plaats in het Maria Montessorigebouw. Tijdens de actie vond een incident plaats tussen demonstrerende studenten en medewerkers van de professionele diensten.
 • De Radboud Universiteit plaatste een update over de zorgen en acties op de universiteit. Hierin staat onder andere een overzicht van de samenwerkingsverbanden op instellingsniveau die de universiteit heeft en een update over de versnelde inrichting van een Adviescommissie Samenwerkingsverbanden.
   

Dinsdag 21 mei

 • Er vond een Situating Palesting seminar plaats in het Collegezalencomplex.
 • De voorzitter van de Radboud Universiteit belde de woordvoerder van de demonstrerende studenten over de protestmars en de demonstranten die op het dak van de Refter en het Collegezalencomplex klommen. De woordvoerder bleek niet bereikbaar.
 • Demonstranten liepen in een protestmars naar bestuursgebouw Berchmanianum. Ze wilden met 30 demonstranten een gesprek voeren met het college van bestuur. Het college van bestuur wilde met 10 demonstranten het gesprek voeren. De demonstranten zijn hier niet op in gegaan.
   

Maandag 20 mei

 • In de middag nam de rector contact op met de woordvoerder van de demonstrerende studenten om aan te geven dat het college van bestuur geen overnachtingen in tenten op de campus wil en dat het bezorgd is om de veiligheid van studenten en medewerkers.
 • In de avond nam de rector contact op met de woordvoerder van de demonstrerende studenten om aan te geven dat er geen extra tentenkamp op het campusterrein mag worden geplaatst.
   

Zaterdag 18 mei

 • Demonstranten plaatsten tenten naast Thomas van Aquino 1. De rector heeft bij de woordvoerder van de demonstrerende studenten aangegeven dat hier geen tenten mogen worden geplaatst.
   

Vrijdag 17 mei

 • Demonstranten klommen op het dak van het Collegezalencomplex.
 • De voorzitter van de Radboud Universiteit probeerde contact op te nemen met de woordvoerder van de demonstranten, maar kreeg geen contact.
 • Er vond een gesprek plaats tussen het college van bestuur en de demonstranten, waarin de demonstranten hun eisen hebben gedeeld. 

Dit overzicht wordt aangevuld.