Oorlog - Column Daniël Wigboldus

Oorlog - Column Daniël Wigboldus

Mijn routeplanner geeft aan dat het zo’n 20 uur rijden is naar Kyiv, de hoofdstad van Oekraïne. Een oorlog, in Europa, zo dichtbij. Net als iedereen sta ik ermee op en ga ik ermee naar bed. Het zien van de beelden van verwoesting en menselijk leed doet je machteloos voelen.

Als universiteit proberen we te doen wat we kunnen doen. We hebben bestaande noodfondsen om studenten en medewerkers die door de oorlog in de knel komen financiële hulp te bieden. De studentenkerk staat open en biedt ruimte voor ontmoeting. We hebben studenten geholpen om terug naar Nederland te komen. We overleggen, bijvoorbeeld met de gemeente, wat we de komende periode kunnen beteken voor vluchtelingen. Op verschillende plekken op onze campus zijn bijeenkomsten georganiseerd.

Ook hebben we verklaringen uitgebracht. Samen met de Universiteiten van Nederland, samen met onze Europese partners binnen The Guild, en een aanvullende Radboud verklaring bedoeld voor onze medewerkers en studenten. In deze aanvullende verklaring spreken we onze zorg uit over onze studenten en medewerkers uit Oekraïne en Rusland. Dit laatste leidde tot stevige reacties op sociale media. Hoe kunnen we als Radboud Universiteit de zorgen over Oekraïners en Russen in één adem noemen?

Het is duidelijk dat Rusland Oekraïne aanvalt en niet omgekeerd. Zorgen om Oekraïners en Russen zijn in die zin onvergelijkbaar en zouden wellicht niet in één adem genoemd moeten worden. Dat gezegd hebbende, zou ik een beroep willen doen op ons allemaal om niet Rusland en de Russische staat gelijk te stellen aan haar inwoners. De Russische staat probeert elk tegengeluid stevig de kop in te drukken. Russische journalisten mogen het woord “oorlog” niet gebruiken. Desondanks zijn er vele moedige Russen die zich uitspreken tegen de oorlog, ook op onze campus. Russische wetenschappers hebben in een open brief massaal geprotesteerd tegen de oorlog die Poetin begonnen is.

Als Radboud Universiteit steunen we iedereen die zich inzet om verdere escalatie en verder geweld te voorkomen. Ook willen we waar we kunnen hulp bieden aan alle studenten en medewerkers verbonden aan onze universiteit die op welke wijze dan ook getroffen worden door deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

Op de dag dat ik deze column schrijf maakt Paus Franciscus bekend dat Titus Brandsma dit voorjaar heiligverklaard wordt. Brandsma heeft zijn verzet tegen de nazi’s voorafgaand en tijdens de Tweede Wereldoorlog met de dood moeten bekopen. Vanuit gevangenschap schreef hij op last van de SS een verdedigingsschrift dat hij afsloot met: “God zegene Duitsland en God zegene Nederland.” Hij maakte een belangrijk onderscheid tussen mensen en ideologieën, aldus Theo Giesbers in een recent artikel in de Gelderlander.

Van harte hoop ik dat we op onze campus dit belangrijke onderscheid blijven maken.

- Daniël Wigboldus

Daniël Wigboldus is voorzitter van het college van bestuur. De andere leden zijn de vicevoorzitter Agnes Muskens en rector magnificus Han van Krieken.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur