Afbeelding wereldbol
Afbeelding wereldbol

Opbouwen van langdurige relaties met Erasmus+

Erasmus+ is zonder twijfel een belangrijk programma voor de universiteit. In het vorige academische jaar hebben meer dan 750 medewerkers en studenten de financiering gebruikt om naar het buitenland te gaan of om de Radboud Universiteit te bezoeken. Maar mobiliteit is slechts een van de vele voordelen van het Erasmus+-programma.

In de afgelopen 36 jaar hebben we structureel geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met universiteiten over de hele wereld. De Erasmus+-financiering is van onschatbare waarde geweest bij het ondersteunen van deze inspanningen. Momenteel wordt het programma geëvalueerd door de Europese Commissie. Het is nu dus een uitgelezen moment om de waarde van Erasmus+ en onze hoop voor de toekomst te delen.

Afrikaans-Europese samenwerking

Radboudumc werkt al 26 jaar samen met het Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) in Tanzania. De samenwerking startte met capaciteit bouwen door middel van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten rond malaria, tuberculose en HIV. Sindsdien is de samenwerking uitgegroeid tot een gelijkwaardig, lange-termijn partnerschap, waarbij verschillende departementen in patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap betrokken zijn. De betrokken onderzoekers hebben een nauwe werkrelatie. Dit heeft geleid tot gezamenlijke onderzoeksprojecten gericht op het oplossen van de gezondheidsproblemen waarmee de hedendaagse samenleving kampt. Radboudumc en KCMC werken ook samen aan de opleiding en training van zorgprofessionals en studenten. Erasmus+-financiering speelt een essentiële rol bij het uitgroeien van dit initiatief tot het duurzame en impactvolle partnerschap dat het vandaag is. Quirijn de Mast, internist en projectcoördinator, legt uit: 'Soms heb je dit soort basisfinanciering nodig om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen.' De samenwerking heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van een Africa- Europe Cluster of Research Excellence (CoRE) on Translational Research in Infection Immunity and Inflammation. Deze en andere clusters zijn een initiatief van The Guild of Research-Intensive European Universities en de African Research Universities Alliance (ARUA). Ze richten zich op het bijeen brengen van wetenschappers op beide continenten die bij wijze van wetenschappelijke excellentie en samenwerking willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

European Master in System Dynamics

De Radboud Universiteit Faculteit der Managementwetenschappen heeft een lange traditie van Erasmus+ financiering. De European Master in System Dynamics is een direct resultaat hiervan. Wat begon als een gezamenlijk masterprogramma van Erasmus Mundus met partners in Bergen, Palermo en Lissabon, is uitgegroeid tot een permanente samenwerking en een ambitieus onderwijsprogramma. Het is het eerste internationale programma in Europa dat zich uitsluitend richt op System Dynamics en het biedt studenten de unieke ervaring van studeren in drie verschillende landen. 

Sustainable Futures

Erasmus+-financiering wordt gebruikt om wereldwijd impact te hebben. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het Sustainable Futures-initiatief, waarin universiteiten over de hele wereld samenwerken om 'ethische, interdisciplinaire en internationale partnerschappen te bevorderen waarmee mondiale uitdagingen kunnen worden aangepakt'. De Radboud Universiteit is samen met partners in Europa, Afrika en Azië betrokken bij de Participatory Policy Hub. In deze hub worden processen bestudeerd met betrekking tot de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid, specifiek gericht op het verminderen van de machtsongelijkheid die zich in deze processen manifesteert. Erasmus+ was van essentieel belang voor de groei van deze samenwerking en bood studenten, docenten en onderzoekers een platform voor het gezamenlijk opbouwen van onderzoeksagenda's met gemeenschappen en belanghebbenden, om zo een echte impact te garanderen.

Position paper

De relaties met onze wereldwijde partners worden steeds sterker. Ze floreren, en Erasmus+ is de kunstmest die deze zaadjes laat groeien. Om een langdurige, gelijkwaardige en duurzame samenwerking te garanderen moet het programma zich echter aanpassen aan de huidige mondiale context en universiteiten helpen om samen de uitdagingen aan te gaan waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd, in synergie met het Horizon Europe-programma. De aanbevelingen van Radboud zijn in het bijgevoegde positiedocument opgenomen.

Position paper Erasmus+