Letters NWO met een trofee icoon in het midden
Letters NWO met een trofee icoon in het midden

Open Competitie ENW - XS voor twee Radboudprojecten

​​​​​​​Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 26 aanvragen in de Open Competitie ENW-XS toegekend. Twee daarvan gaan naar onderzoekers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. 

NWO Open Competitie

Binnen de Open Competitie ENW kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

De gehonoreerde projecten van de Radboud Universiteit zijn van Dr. Joost Martens (Efficient reprogramming of human placental cells for stem cell therapies) en Dr. Wim Velema (Exploring Bacterial Dark Matter for Antibiotic Development).

Joost Martens

Joost Martens: Efficient reprogramming of human placental cells for stem cell therapies

Stamcel therapie biedt therapeutische mogelijkheden voor aandoeningen zoals leukemie en diabetes, waarbij disfunctionele of beschadigde cellen vervangen worden door nieuwe gezonde cellen. Een veelbelovende bron van cellen voor stamcel therapie die niet invasief is en ethisch verantwoord, zijn trofoblast cellen verkregen uit de placenta na geboorte. Echter, methoden om deze cellen efficiënt terug te programmeren naar pluripotente stamcellen, welke gedifferentieerd kunnen worden in de benodigde cel types en weefsels, ontbreekt. Ons doel is daarom het identificeren van kleine moleculen die efficiënte herprogrammering mogelijk maken als cruciale stap voor de toepassing van placentacellen in stamcel therapie.

ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers

Wim Velema: Exploring Bacterial Dark Matter for Antibiotic Development

De antibioticacrisis bedreigt de moderne geneeskunde en is een groot risico voor de wereldwijde gezondheid. De huidige aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica heeft gefaald, wat de noodzaak onderstreept om andere opties te verkennen. Een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan nieuwe antibiotica is de hoge toxiciteit die veel kandidaat antibiotica vertonen voor mensen. Wij gaan een radicaal andere benadering voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica verkennen. We zullen ons richten op een recent ontdekt en uitsluitend bacterieel doelwit en dit combineren met een innovatief sensorontwerp om grote hoeveelheid potentiele antibiotica te screenen.

Meer weten?