Afdeling in EOS
Afdeling in EOS

Opleiding Bestuurskunde ontvangt lof van visitatiecommissie

Op 6 en 7 november heeft een visitatiecommissie van de NVAO en EAPAA (de European Association for Public Administration Accreditation) de opleiding Bestuurskunde bezocht en gesproken met studenten, docenten, het managementteam, de examencommissie, alumni en leden van de adviesraad. De opleiding is daarbij uiterst positief beoordeeld. 

Tijdens de slotpresentatie loofde de commissie "de ambitieuze, onderscheidende en brede benadering” die typisch is voor de Nijmeegse opleiding. De commissie gaf aan dat de missie van de opleiding (het aanpakken van maatschappelijke problemen om zo onze samenleving te verbeteren) duidelijk naar het onderwijsprogramma is vertaald en herkenbaar is voor studenten en alumni. De commissie waardeert ook de wijze hoe veranderingen in de opleidingen in samenspraak met studenten en docenten worden bedacht en uitgevoerd. 

De commissie heeft suggesties gedaan voor verdere verbetering, onder andere over een mogelijke nieuwe opzet voor de bachelorthesis en voor de verdere uitwerking van de gekozen interdisciplinaire benadering.