Opschoonactie fietsenstallingen

In week 4 (vanaf 23 januari) worden de oude, kapotte en achtergelaten fietsen verwijderd uit de fietsenstallingen op de campus.

Meerdere keren per jaar voert Campus & Facilities een dergelijke opschoonactie uit. De geselecteerde fietsen worden eerst voorzien van een waarschuwingssticker zodat de eigenaar nog kans heeft om de fiets mee te nemen. Na een tijdje verwijderen medewerkers van fietswerkplaats BikeWerk, samen met een surveillant van de Dienst Beveiliging, de bestickerde wrakken. Door deze periodieke opschoonacties komt er weer ruimte voor andere fietsen en het verkleint tegelijkertijd de kans op diefstal en vandalisme.

Duurzame bestemming

“De fietsen krijgen een duurzame bestemming”, stellen Roy Ribbers (BikeWerk) en Marco Schaap (C&F). "De kapotte fietsen komen goed terecht. BikeWerk knapt de fietsen op, bouwt twee of drie fietsen om tot één goede fiets of hergebruikt de nog functionerende onderdelen. Daarna zijn ze voor een vriendelijke prijs te koop in de winkel aan de Regulierstraat 29 in Nijmegen."

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt volgen bij BikeWerk een opleiding en zij recyclen de verlaten fietsen. Roy: “Dubbel duurzaam en zonder winstoogmerk".

Heb je vragen over deze actie? Neem dan contact op met het Service Centre via (024 36) 33333.