Dries van Agt in zijn werkkamer
Dries van Agt in zijn werkkamer

Oud-premier Dries van Agt overleden

Oud-premier Dries van Agt is op maandag 5 februari op 93-jarige leeftijd overleden. Hij overleed samen en hand in hand met zijn vrouw Eugenie van Agt-Krekelberg, in hun woonplaats Nijmegen.

Van Agt studeerde tussen 1949 en 1955 rechten aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij ervoer het volgen van colleges door hoogleraren als Charles Petit en Dick van Eck als een groot feest. Daarnaast genoot hij van zijn tijd bij Carolus Magnus, waar hij tot twee keer toe praeses van de senaat was. Bovendien leerde hij in zijn studententijd zijn vrouw Eugenie, eveneens rechtenstudente, kennen.  

Eind jaren zestig keerde Van Agt terug naar Nijmegen als wetenschappelijk hoofdmedewerker strafrecht. Kort daarna, in 1968, volgde hij Van Eck op als hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht. ‘Doceren ging mij goed af, met de studenten kon ik het goed vinden’, vertelde hij over die periode.  

In 1971, volgens hemzelf lang voordat hij het krediet had ingelost dat in zijn benoeming besloten lag, werd van Agt gevraagd om minister van Justitie te worden. In zijn werk als minister (1971-1977) en later als premier (1977-1982) zou hij zijn aan de universiteit verworven kennis optimaal kunnen benutten. 

Tot op hoge leeftijd toonde Dries van Agt zich zeer betrokken bij onze universiteit en de rechtenfaculteit in het bijzonder. Zo lang zijn gezondheid het toeliet, voelde hij zich verbonden met de academische gemeenschap en bezocht hij academische vieringen en alumnibijeenkomsten. 

Lees ook: De Herinneringen van Dries van Agt.

Dries van Agt met zijn vrouw in de woonkamer

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid