HFML-FELIX
HFML-FELIX

Overbruggingsfinanciering voor onderzoeksfaciliteit HFML-FELIX

NWO stelt een overbruggingsfinanciering van 3,3 miljoen euro ter beschikking aan HFML-FELIX in aanloop naar een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Het bedrag is bedoeld voor de kosten die de onderzoeksfaciliteit dit jaar moet maken voor noodzakelijk onderhoud en uitgestelde vervanging van apparatuur.

In een gezamelijk persbericht hebben de Radboud Universiteit en de NWO de overbrugginsfinanciering als volgt aangekondigd:

"Het High Field Magnet Laboratory (HFML) en Free-Electron Lasers for Infrared eXperiment (FELIX) zijn twee internationaal vermaarde laboratoria die samen een wereldwijd unieke onderzoeksfaciliteit bieden, gebruikt om (nieuwe) materialen en hun eigenschappen te onderzoeken; een drijvende kracht achter innovatie. HFML-FELIX is een belangrijke onderzoeksfaciliteit voor de bètawetenschappen, waarbij het wenselijk is haar nationale rol duurzaam te positioneren in het onderzoekslandschap.

NWO en de Radboud Universiteit werken al zo’n 20 jaar samen in HFML-FELIX, steeds op tijdelijke basis. Voor het eind van dit jaar willen NWO en Radboud Universiteit het eens zijn over structurele afspraken en werken daarom in de komende maanden aan een voorstel voor de toekomst van HFML-FELIX. De uitgangspunten voor deze samenwerking zijn dat er meerdere kennisinstellingen bij betrokken worden, dat de partners de samenwerking regelmatig evalueren en dat er overeenstemming is over een structureel basisbudget voor een gezonde toekomst voor HFML-FELIX als vooraanstaande onderzoeksfaciliteit."

HFML-FELIX

HFML-FELIX reageert

Bij HFML-FELIX werd deze aankondiging met veel enthousiasme ontvangen, met het gevoel dat hun onverstoorbaar harde werken wordt erkend. "We zijn erg blij met deze overeenkomst en we kijken uit naar onze verdere samenwerking met NWO", zegt Femke Tabak, algemeen directeur van HFML-FELIX.

"We werken al lange tijd zeer succesvol samen met NWO." voegde Britta Redlich, directeur van HFML-FELIX toe. "Dankzij de steun van onze stakeholders en de zeer constructieve discussies, waren we ervan overtuigd dat het tot een positief resultaat zou leiden. NWO maakte duidelijk dat ze de unieke onderzoeksinfrastructuur in Nijmegen en het innovatieve onderzoek dat hier plaatsvindt, waardeerden. We zijn verheugd dat de intentie van de financiering is om te dienen als brug naar een vruchtbare, langdurige samenwerking en een gezonde toekomst van HFML-FELIX."

Contactinformatie