Overheid publiceert servicedocument voor onderwijsinstellingen

Op 11 november publiceerde het ministerie van OCW het servicedocument 2020-2021. Hierin staan handreikingen aan onderwijsinstellingen om invulling te geven aan de maatregelen die van invloed zijn op het hoger onderwijs.

Routekaart

In het document staat onder meer een routekaart voor het hoger onderwijs, gebaseerd op de landelijke routekaart met een overzicht van de meest relevante maatregelen voor de verschillende risiconiveaus.

Bindend Studieadvies

Over het Bindend Studieadvies staat in het document onder meer het volgende: ‘Aangezien het universitaire onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar bij eerstejaars nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten universiteiten vooralsnog geen studievertraging bij de huidige eerstejaars. Daarom hebben de universiteiten op dit moment in het academisch jaar geen aanleiding een generieke coulancemaatregel voor het BSA te nemen.‘

Het servicedocument vind je op de website van de Rijksoverheid.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.