Overlijden Wilhelm Dupré

Op 17 januari is emeritus hoogleraar Wilhelm Dupré overleden. Dupré was werkzaam als hoogleraar Godsdienstfilosofie en Algemene godsdienstwetenschap. Na zijn promotie in Wenen publiceerde prof. Dupré samen met zijn echtgenote, classica Dietlind Kovar een vertaling van het volledige filosofisch-theologische werk van de Duitse wetenschapper Cusanus. Hij werd vervolgens benoemd tot hoogleraar filosofie aan de DePaul University in Chicago voor hij in 1970 naar Nijmegen kwam. Prof. Dupré werd hier in 1970 benoemd tot hoogleraar Godsdiensfilosofie, met een leeropdracht in zowel de theologische faculteit als de Centrale Interfaculteit (de toenmalige filosofische faculteit). Tussen 1978 en 1981 was hij decaan van deze Centrale Interfaculteit. In 1983 werd hij aan de Faculteit der Theologie, naast zijn eerder genoemde leeropdracht, hoogleraar algemene godsdienstwetenschap.

In colleges daagde prof. Dupré studenten uit om vragen te stellen en zélf na te denken. Op deze manier poogde hij ze intellectueel te vormen en op een inspirerende manier kennis te laten maken met een intellectuele houding. Dit deed hij tot zijn emeritaat in 2001. Maar ook gedurende zijn emeritaat bleef hij wetenschap beoefenen, publiceren en lezingen geven.

Wij wensen zijn nabestaanden, oud-collega’s en -studenten veel sterkte toe.

Contactinformatie