Overslagproeven binnen project Future Dikes van start

Hoe sterk zijn kruidenrijke dijken en hoe goed zijn ze bestand tegen overstromingen? Nadat er in 2022 uitvoerig onderzoek is gedaan naar de plantengroei, bodemsamenstelling en doorworteling van soortenrijke dijken in Nederland, zijn er binnen het project Future Dikes drie locaties uitgekozen om verder te onderzoeken. De drie locaties liggen op de maasdijken van Waterschap Rivierenland tussen Nederasselt en Wijchen. Deze week is gestart met de opbouw van de overslagsimulator op de eerste locatie op de Maasdijk tussen Nederasselt en Balgoij.

Overslagproeven

Op de drie locaties wordt een klein proefvlak afgezet om een overstroming (overslag) te simuleren. Door enorme hoeveelheden water over de kruin van de dijk te laten stromen, tot de toplaag van de dijk ‘faalt’, kan er bepaald worden hoe sterk de dijk daadwerkelijk is.

Hiervoor bouwt ingenieursbureau Infram-Hydren een simulator op de dijk. Dit lijkt op een grote stortbak waar water ingepompt wordt en waaruit het water over het talud van dijk wordt losgelaten. De onderzoekers gaan door tot er een gat in de toplaag van de dijk ontstaat. De schade wordt vervolgens gemeten en hersteld. De gegevens die tijdens deze experimenten worden opgehaald worden gebruikt om de sterkte en veiligheid van kruidenrijke dijken in Nederland te modelleren. Dit geeft waterschappen een handvat in de ontwikkeling van meer biodiverse kruidenrijke dijkbegroeiingen.

Locaties overslagproeven Future Dikes
Locaties overslagproeven Future Dikes

Maasdijk tussen Nederasselt en Balgoij

Deze week is er gestart met de opbouw van de overslagsimulator op de eerste locatie op de Maasdijk tussen Nederasselt en Balgoij. Tijdens de uitvoer kan er enige hinder ondervonden worden. Zo zal het (fiets)verkeer over de dijk worden omgeleid. De locatie is wel te voet te bezoeken. De werkzaamheden zullen hier circa drie weken plaatsvinden. Daarna wordt de simulator afgebroken en op de tweede locatie (Maasdijk bij Balgoij) opgebouwd. De experimenten worden naar verwachting halverwege maart afgerond.

Meer weten? Neem contact op met

Contactinformatie