Paul Bakker decaan van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Paul Bakker wordt de nieuwe decaan van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Hij is voor vier jaar benoemd en volgt per 1 juli Christoph Lüthy op, die volledig terugkeert naar het onderwijs en onderzoek.

Paul Bakker decaan van de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Bakker studeerde Theologie en Filosofie in Nijmegen en Parijs en promoveerde in 1999  op een studie naar de transformatie van Aristotelische natuurfilosofie in laat-middeleeuwse tractaten over het sacrament van de eucharistie.

In 2008 werd hij benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van de filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij is vanaf 1 januari 2015 werkzaam geweest bij  Radboud Reflects, eerst als wetenschappelijk adviseur, daarna als directeur. Onder zijn leiding is het bereik en de uitstraling van Radboud Reflects verder vergroot. In 2019 bezochten ruim 18.000 deelnemers een van de 133 programma’s van Radboud Reflects. Hij is vier jaar actief geweest als voorzitter van de Onderdeelscommissie en als onderzoekscoördinator van het Center for the History of Philosophy and Science, een van de vijf facultaire onderzoekscentra.

Philosophy of mind

Bakkers onderzoek richt zich op natuurfilosofie in de Middeleeuwen en de Renaissance. Hij is de uitgever van de kritische editie van het commentaar op Aristoteles’ Physica van de 14e-eeuwse Parijse filosoof Johannes Buridanus (samen met Michiel Streijger) en van het commentaar op Aristoteles’ De caelo van de Nederlandse filosoof en theoloog Marsilius van Inghen (samen met Bert Bos en Michiel Streijger). Zijn publicaties hebben betrekking op uiteenlopende aspecten van de ‘philosophy of mind’: de relatie tussen lichaam, ziel en geest, theorieën over de vermogens van de ziel, en opvattingen over zintuiglijke waarneming. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontstaan van de psychologie als een eigenstandige wetenschappelijke discipline los van de natuurfilosofie. Hij is executive editor van het tijdschrift Vivarium en van de boekserie Medieval and Early Modern Philosophy and Science (samen met Christoph Lüthy).

Het bestuur van de faculteit bestaat naast de decaan uit vicedecaan Heleen Murre-van den Berg en directeur bedrijfsvoering Frank Hammecher.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.