Paula Fikkert
Paula Fikkert

Paula Fikkert wordt nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren

Op 1 maart 2024 treedt Paula Fikkert aan als nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren. Paula Fikkert is sinds 2007 hoogleraar Eerste Taalverwerving en Fonologie bij het Centre for Language Studies (CLS) en verbonden aan de opleiding Nederlands Taal en Cultuur.

José Sanders, rector magnificus: ‘Paula Fikkert is een zeer ervaren en veelzijdig geesteswetenschapper met een groot nationaal en internationaal netwerk die met kennis en kunde in staat is de belangen van de letterenfaculteit en de Radboud Universiteit te dienen.’ 

Paula Fikkert: ‘De Faculteit der Letteren is vanouds een parel aan de kroon van onze universiteit. Graag zet ik me als decaan in om het ruimschoots aanwezige talent tot volle bloei te laten komen. Een plezierig en collegiaal werk- en studieklimaat biedt de basis om veel met elkaar te bereiken, in goede en minder goede tijden.'

Paula Fikkert brengt een schat aan bestuurlijke ervaring met zich mee: zo was zij onderzoeksdirecteur van het CLS (2011-2015), voorzitter van de afdeling Nederlands (2016-2019), lid van het Social Sciences en Humanities-bestuur van NWO (2017-2021), voorzitter van de commissie Erkennen & Waarderen van de Radboud Universiteit (2020-2022) en lid van de commissie voor de Sectorplannen van OC&W (2023 tot heden). 

Ze studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in Leiden op het proefschrift Acquisition of Prosodic Structure. Haar hele loopbaan is ze onderzoek blijven doen naar taalverwerving bij baby’s en jonge kinderen. Zij was onder meer verbonden aan de universiteiten van Konstanz, Oxford, Tromsø, alsmede aan het Noorse Instituut voor Volksgezondsheid. Ze is een internationaal en nationaal erkend expert op haar vakgebied, blijkend uit vele uitnodigingen voor gastlezingen, promotiecommissies en adviezen. Binnen de Radboud Universiteit is ze tevens Principal Investigator bij het Baby and Child Research Center en heeft ze goede connecties met het Donders Instituut en het Max Planck Instituut.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren