Picture of a young man with short hair and a mustache
Picture of a young man with short hair and a mustache

People of Social Sciences: Mustafa Akpinar

Met zeven jaar ervaring als docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is Mustafa Akpinar zijn promotieonderzoek met flink wat academische ervaring begonnen. Akpinar wil weten hoe we de gezondheid van de Turks-Nederlandse gemeenschap kunnen verbeteren. Om zijn drukke persoonlijke leven te combineren met zijn onderzoek, gebruikt hij een waterdicht tijdsmanagementsysteem.

Ik wil begrijpen hoe culturele waarden veranderen tussen generaties en in hoeverre dit invloed uitoefent op gezondheidsgedrag en communicatie

Gezondheidscommunicatie

In zijn PhD-project over gezondheidscommunicatie onderzoekt hij onder andere wat het effect is van grootschalige gezondheidscampagnes bij deze doelgroep. Hierbij hij neemt de generatieverschillen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap onder de loep. Ook onderzoekt hij de verschillen tussen de Turkse-Nederlandse en Nederlandse gemeenschap. Hoe verhouden de verschillende doelgroepen en generaties zich tot elkaar? Welke (culturele) waarden komen overeen en welke (culturele) waarden verschillen tussen de doelgroep en generaties? En waar ligt de behoefte van de Turks-Nederlandse doelgroep?

"Ik wil begrijpen hoe culturele waarden veranderen tussen generaties en in hoeverre dit invloed uitoefent op gezondheidsgedrag en communicatie. De Turkse-Nederlanders zijn de grootste groep migranten in Nederland, maar er is weinig onderzoek gedaan naar hoe we de gezondheidscommunicatie voor deze doelgroep kunnen verbeteren." zegt Akpinar. 

Tijdsmanagement

Naast zijn wetenschappelijke aanstelling heeft Akpinar ook een andere passie: tijdsmanagement. Tijdens het uitvoeren van zijn PhD-onderzoek merkt hij hoe essentieel effectief tijdsbeheer is. Het balanceren van onderzoeksactiviteiten, lesgeven en zijn persoonlijke leven met twee kleine kinderen gaat niet zonder slag of stoot. Ook als docent ziet hij dat studenten worstelen met plannen, prioriteiten stellen en omgaan met deadlines. In zijn boek ‘Effectief omgaan met je tijd. 50 tips om slim en productief te werken, geeft Akpinar, zoals de titel doet vermoeden, handig advies voor effectief tijdsmanagement. Naast lesgeven verzorgt Akpinar ook workshops en trainingen over dit onderwerp. Hij wordt enthousiast van het begrijpelijk overbrengen van complexe ideeën.

Mijn vuistregel is om twee keer per dag mijn telefoon en e-mail te checken, zodat ik in de tussentijd efficiënt mijn eigen todo’s kan afvinken

Aandacht voor eigen taken

Hoe combineert Akpinar zelf zijn promotieonderzoek met zijn drukke leven? Hij geeft een persoonlijke tip: ‘Je kunt alle inkomende berichten die je krijgt zien als todo’s van iemand anders, in een zekere zin ben je bezig om hun takenlijst af te werken. Het is belangrijk om oog te hebben voor jouw eigen takenlijst! Mijn vuistregel is om twee keer per dag mijn telefoon en e-mail te checken, zodat ik in de tussentijd efficiënt mijn eigen todo’s kan afvinken.’

Contactinformatie

Contactpersoon
M. Akpinar (Mustafa)
Gaat over persoon
M. Akpinar (Mustafa)
Thema
Diversiteit, Media & Communicatie, Samenleving