Hoogleraar Petra Bárd
Hoogleraar Petra Bárd

Petra Bárd benoemd tot hoogleraar Sustainable rule of law

Per 1 september 2022 is Petra Bárd benoemd tot hoogleraar Sustainable rule of law aan het Centrum voor Staat en Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

In haar onderzoek naar ‘sustainable rule of law’ (duurzame rechtsstaat) bestudeert professor Bárd in hoeverre het afglijden van de rechtsstaat in de EU-lidstaten een Europese aangelegenheid is. Haar onderzoek bestudeert vraagstukken op het snijvlak van de rechtsstaat, fundamentele rechten, het bijbehorende Europese handhavingsmechanisme en criminele samenwerking binnen de EU. Ze stelt dat de EU over een arsenaal aan instrumenten beschikt om de schending van waarden met afschrikkende maatregelen tegen te gaan, en dat het van existentieel belang is voor de EU om deze instrumenten op een geharmoniseerde en consequente manier in te zetten.

Bárd geeft aan dat 'criminele samenwerking het gebied is waar de gevolgen van het afglijden van de rechtsstaat op nationaal niveau voor de EU als geheel het eerste zichtbaar zijn. Strafrecht heeft inherent te maken met het inperken van rechten, zoals het recht op vrijheid, het recht op eigendom, stemrecht en het recht op privacy. Deze beperkingen van rechten zijn alleen toelaatbaar onder bepaalde voorwaarden. Wanneer deze voorwaarden - zoals rechtspraak door een onafhankelijke rechterlijke macht - niet van toepassing zijn, zal dit het vertrouwen tussen de lidstaten en de nationale rechterlijke instanties doen wankelen. Daarnaast zullen rechters binnen de gehele EU strafrechtelijke vonnissen van lidstaten met een dubieuze trackrecord inzake de rechtsstaat niet erkennen of verdachten niet overleveren aan dergelijke lidstaten.'

Over Petra Bárd

Professor Bárd (Boedapest, 1976) verdedigde in 2015 haar habilitatie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de ELTE in Boedapest. In haar monografie behandelde ze het concept van wederzijds vertrouwen en individuele rechten, met een speciale focus op overleveringsprocedures en gevangenisomstandigheden. Ze nam deel aan uiteenlopende EU-gesubsidieerde onderzoeksprojecten, waaronder het H2020-project RECONNECT over de rechtsstaat en democratie; of STREAM over het Europees aanhoudingsbevel en het gebrek aan waarden.

Professor Bárd heeft verschillende onderscheidingen en beurzen op haar naam staan. Zo heeft ze haar onderzoek in het kader van haar promotietraject aan de Humboldt Universiteit in Berlin in het academisch jaar 2004/2005 kunnen financieren met de DAAD-subsidie. In 2017/2018 ontving ze de ENGAGE Fellowship van CEPS en OSIFE, dat de beleidsgebieden rechten, veiligheid en economie benadert vanuit het perspectief van de rechtsstaat. In 2021/2022 was ze als Fernand Braudel Senior Fellow verbonden aan de EUI in Florence, waar ze lesgaf en onderzoek deed. Ze heeft ook wetenschappelijke prijzen in de wacht gesleept, waaronder de Rusztem Vámbéry II. Award voor haar uitmuntende prestaties als criminologe.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoeker zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Recht