Pietro Ortolani benoemd tot hoogleraar Digital Conflict Resolution

Pietro Ortolani is met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot hoogleraar Digital Conflict Resolution aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Pietro Ortolani benoemd tot hoogleraar Digital Conflict Resolution

Ortolani bestudeert het snijvlak tussen technologie en geschillenbeslechting. Ortolani: ‘De traditionele mechanismen om conflicten op te lossen, zoals rechtbanken of arbitrage, worden steeds meer getransformeerd door technologie. Hoorzittingen vinden bijvoorbeeld vaak plaats via een videoverbinding in plaats van in een fysieke rechtszaal. De COVID-19-crisis fungeerde als katalysator voor deze technologische versnelling. Bovendien creëert technologie ook nieuwe manieren om geschillen te beslechten: e-commerce (waarbij de online aanbieder zelf de geschillen afhandelt) en socialmediaplatforms fungeren bijvoorbeeld als de facto rechtbanken van het internet.’

‘Een fysieke rechtszaal, rechters die op de rechterstoel zitten, advocaten in toga's; dat is het traditionele beeld van geschillenbeslechting’, aldus Ortolani. ‘Maar de technologie betwist deze aannames: van virtuele hoorzittingen tot e-commerce-geschillenbeslechting, technologie biedt een breed scala aan innovatieve instrumenten om conflicten op te lossen. Voor onze studenten is het cruciaal om deze instrumenten onder de knie te krijgen en technologie te integreren in hun toekomstige loopbaan. Meer in het algemeen is het voor ons allemaal van essentieel belang om deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor ons idee van rechtspraak te begrijpen.’

Over Pietro Ortolani

Pietro Ortolani werd in 1985 geboren in Pistoia, Italië. Hij studeerde aan de Universiteit van Pisa en studeerde in 2009 af met een MA in Rechten. Hij promoveerde aan de Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Rome waar hij de rol van arbitrage-instellingen in arbitrageprocedures analyseerde.

Voordat hij in 2018 als universitair docent aan de Radboud Universiteit begon, was hij senior onderzoeker aan het Max Planck Institute Luxembourg voor procesrecht en wetenschappelijk medewerker voor recht aan de Queen Mary University van Londen. In 2016 won Ortolani de James Crawford Prize van de Journal of International Dispute Settlement. Hij is toegelaten tot de orde van advocaten in Italië en heeft ervaring in zowel ad-hoc als institutionele arbitrage. Ortolani trad ook op als deskundige voor het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Meer weten? Neem dan contact op met:

  • Pietro Ortolani, p.ortolani [at] jur.ru.nlclass="externLink"
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024-3616000

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.