Pittig boek van prof. dr. Jos Joosten over Nederlandse literatuur

Op 28 januari verschijnt Hoera, een boek! van de hand van de Nijmeegse hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten. Hij schrijft met veel enthousiasme over het vak van de neerlandicus, maar schuwt daarbij de polemiek niet. Het levert een meeslepend pleidooi op voor een meer geëngageerde omgang met onze literatuur.

De Taalstaat, de Boekenweek, de winnaars van de Librisprijs: alles wat met de Nederlandse taal en literatuur te maken heeft, krijgt volop publieke belangstelling. Vaak positief, zoals het NationaalDictee of de campagne ‘Nederland leest’. Soms ook kritischer, zoals bij de steeds terugkerende discussies over het schoolexamen Nederlands. Iedereen heeft een mening over het Nederlands en de Nederlandse literatuur.

Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde in Nijmegen, belicht het ontstaan van Nederlands als studie. Hij gaat in op misverstanden en vooroordelen (‘Nederlands studeren? Dat spreek je toch al!’) en bekijkt dat alles met een frisse blik. Gedreven schrijft Joosten over de springlevende Nederlandse literatuurvan nu, soms met grote geestdrift, soms zeer kritisch. We zien hoe de literatuur meer en meer een ‘bedrijf’ aan het worden is, en hoe boeken – tot Joostens ongenoegen - steeds vaker ‘echt gebeurd’ moeten zijn.

Ook het werk zelf komt aan bod. Prachtboeken van Simone Atangana Bekono, Kluun, Hanna Bervoets en A.J. Dautzenberg en onbekende outsiders als Nick J. Swarth. Maar hij analyseert en beoordeelt ook 'overschatte' publiekslievelingen als Jan Siebelink en Saskia Noort.

Bestel Hoera, een boek! Over Nederlands en Nederlandse letterkunde nu

De officiële boekpresentatie vindt plaats bij boekhandel Roelants in Nijmegen, op 9 februari.

INFORMATIE BOEKPRESENTATIE

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren