'Prijs en privaatrecht', symposium ter ere van oratie Willem van Boom

Op vrijdag 23 juni spreekt hoogleraar Burgerlijk recht Wilem van Boom zijn oratie uit ter aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar. Voorafgaand aan de oratie vindt om 11.00 uur het symposium Prijs en privaatrecht plaats.

Bij veel contracten is de kenmerkende prestatie iets anders dan de betaling van de prijs. Misschien wel daarom is er in het privaatrechtelijke debat weinig aandacht voor de prijs, en wordt de aandacht die er wel is lang niet altijd gepresenteerd als een vraagstuk van de prijs. Dat is jammer want er zijn genoeg vraagstukken rondom ‘prijs en privaatrecht’.

Is een aanbieder van diensten verplicht om een prijslijst te hanteren en deze publiek bekend te maken? Mag een ondernemer de prijs opknippen in stukjes per onderdeel van de dienstverlening? Is de markt het Wilde Westen waar alles mag en iedereen goed moet opletten om niet te worden verleid, verward of gevangen gezet? Of kent het recht grenzen aan wat mag? En werkt dat? Zijn er praktijken die wel zijn toegestaan maar toch schadelijk voor economische groei zijn? Hoe stelt het recht grenzen aan onduidelijke prijsbedingen? Moet de wederpartij het prijsmechanisme begrijpen of is dat niet belangrijk? En nog een stap verder: bestaat er zoiets als een recht op een redelijke prijs, op een prijs die tenminste de economische waarde van de prestatie benadert, op een prijsaanpassing bij gewijzigde omstandigheden, op een prijsreductie als de betalingsverplichtingen te zwaar blijken te drukken?

Bij dit soort vragen wordt door verschillende sprekers stilgestaan op het symposium ‘Prijs en privaatrecht’. Sprekers zijn onder meer Steven Bartels (Radboud Universiteit), Corjo Jansen (Radboud Universiteit) en Charlotte Pavillon (Rijksuniversiteit Groningen). Het symposium duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur, gevolgd door de oratie van Willem van Boom (15.45 uur, Aula).

Contactinformatie