Prijs voor studieloopbaantraject voor studenten met een functiebeperking

We willen studenten met een functiebeperking op maat begeleiden in hun stap van studie naar de arbeidsmarkt. Daarom startte drie jaar geleden het Werklab: een samenwerking tussen het studieloopbaanteam van de Radboud Universiteit, de HAN, het ROC, het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen/Gemeente Nijmegen en het UWV. Dit Werklab won op 21 april de Bridge of Fame Award: ‘Ik hoop dat deze prijs als voorbeeld dient voor andere onderwijsinstellingen om zich ook in te zetten voor deze groep studenten. Iedereen verdient namelijk een plekje op de arbeidsmarkt, ongeacht wie je bent, hoe je bent, wat je bent, of wat je hebt.’

Het studieloopbaantraject van het Werklab is opgericht om studenten met een functiebeperking te kunnen begeleiden in het vinden van een duurzame en passende plek op de arbeidsmarkt. Studieloopbaanbegeleider Jeroen van den Hoven legt uit: ‘Bij een functiebeperking kun je denken aan psychische of fysieke klachten die tijdens of na het studeren voor problemen kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, ADHD of lichamelijke beperkingen. Tot een paar jaar geleden bood de universiteit vooral ondersteuning en begeleiding tijdens de studie van deze studenten, maar na het afstuderen was dat vaak ineens afgelopen. Nu proberen we vanuit het studieloopbaanteam met het Werklab deze kloof naar de arbeidsmarkt minder groot te maken’. Zelf houdt Jeroen zich met name bezig met studenten die extra ondersteuning nodig hebben bij die laatste stap richting de arbeidsmarkt.

Portretfoto Jeroen van den Hoven

Hoe gaat dit in zijn werk? Jeroen: ‘In het traject wordt een student losgekoppeld van zijn of haar studie en kijken we juist naar de innerlijke, eigen talenten die iemand heeft. Wat zijn iemands talenten, drijfveren, ondersteuningsbehoeften? Tijdens het traject stellen we een persoonlijk profiel op vanuit waar we kunnen kijken waar de arbeidsmarktkansen voor die student liggen. De specifieke begeleiding in het traject verschilt per student en is dan ook maatwerk: sommigen hebben alleen extra uitleg nodig over hoe solliciteren werkt, bij anderen helpen we bij het oefenen met solliciteren. Ook kijken we wat de wettelijke mogelijkheden zijn: welke hulp mogen deze studenten verwachten vanuit de overheid, in dit geval het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen/Gemeente Nijmegen en het UWV?’

Zes jaar geleden was de Radboud Universiteit de eerste instelling voor hoger onderwijs die een dergelijk traject aanbod. Een aantal jaar geleden werd het Werklab opgericht om zo op regionaal niveau te kijken hoe een student buiten de wettelijke kaders ondersteund kan worden. ‘Wat uniek is aan het Werklab, is dat we echt de  samenwerking aangaan met de andere twee onderwijsinstellingen uit Nijmegen, het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen/Gemeente Nijmegen en het UWV om zo een regionale aanpak te creëren. Het grootste voordeel is dat er op deze manier een meer vloeiende beweging ontstaat tussen het einde van het onderwijs en de volgende stap: of dat nou een start op de arbeidsmarkt, het aanvragen van een uitkering, of het vinden van de juiste hulpinstanties is. Alle mogelijk relevante partijen zijn namelijk vanaf het begin aangesloten in het traject.’

Nu is daar de Bridge of Fame Award, een onderscheiding voor instellingen voor hoger onderwijs die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkttoetreding voor hun studenten. ‘Ik hoop dat deze prijs als voorbeeld dient voor andere onderwijsinstellingen om zich ook in te zetten voor deze groep studenten. We doen het in Nederland niet goed als het gaat om de afstand die mensen met een functiebeperking hebben tot de arbeidsmarkt en dat moet echt verbeterd worden. Iedereen verdient namelijk een plekje op de arbeidsmarkt, ongeacht wie je bent, hoe je bent, wat je bent, of wat je hebt.’ Studenten met een functiebeperking die interesse hebben in het studie-loopbaantraject kunnen zich tot een half jaar na afstuderen nog aanmelden: ‘Dat is heel simpel. Klik op deze link en boek een afspraak in met ons!’.

Lees hier het persbericht over de Bridge to Fame Award.