Erasmusgebouw
Erasmusgebouw

Programma van Eisen voor project Huisvesting FdL-FFTR

De Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) krijgen een nieuwe thuisbasis. In 2027 verhuizen de faculteiten en de onderwijsvoorzieningen naar nieuwe huisvesting op de plaats van het huidige Spinozagebouw. Daar komt het meest duurzame en circulaire gebouw op de campus. Een Programma van Eisen (PvE) ligt aan de basis van deze huisvesting.

Het PvE beschrijft de ambities en kwaliteitseisen voor de toekomstige onderzoeks-, onderwijs- en werkomgeving van beide faculteiten en de vertaling ervan naar een gebouwconcept, ruimtes en eisen voor de bouw. Het PvE is getoetst aan het Campusplan en kwam tot stand in nauw overleg met de faculteitsbesturen en met dank aan vertegenwoordigers van beide faculteiten die meedachten met de projectgroep. Uitgangspunten bij de bouw zijn energiepositief en maximaal circulair.

Inspiratie, concentratie en verbinding

Het huidige Spinozagebouw vormt de basis voor de nieuwe huisvesting. De fundering en het casco van de hoogbouw blijven behouden maar verder gaat het gebouw volledig op de schop. In 2027 staat op die locatie het meest duurzame gebouw op de campus. Het wordt een werk- en studieomgeving die inspireert en verbindt. Een omgeving waar iedereen zich welkom voelt en graag verblijft. Waar aan de ene kant ontmoeting en samenwerking centraal staan zijn er aan de andere kant ruimtes voor rustig en geconcentreerd werk. Diverse ruimtelijke en functionele wensen voor bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, horeca en andere faciliteiten zijn opgenomen in het PvE. De onderwijs- en studievoorzieningen in het gebouw zijn voor algemeen gebruik en dus beschikbaar voor alle faculteiten.

Het richtinggevende PvE biedt straks de basis voor het uitwerken en opstellen van concrete plannen en dient als toetsingskader voor de uitwerking van het ontwerp.

Van huisvestingsconcept naar werkplekconcept

In een vervolgfase wordt het huisvestingsconcept verder uitgewerkt en wordt het aantal en het soort werkplekken nader gespecificeerd.  Een eigen adviseur voor beide faculteiten werkt mee aan de vertaling van het huisvestingsconcept naar een werkplekconcept. Deze adviseur zal in nauw overleg met de gebruikers de wensen voor de werkomgeving verkennen en vertalen naar een werkplekconcept. Met als doel een efficiënte, goede en aantrekkelijke werkomgeving te realiseren.

Aanbesteding Ontwerp

De aanbesteding voor het ontwerpteam is gestart en de verwachting is dat het ontwerpteam rond de zomer wordt gecontracteerd. Dit team gaat na de zomer aan de slag en het Voorlopig Ontwerp zal begin 2024 gereed zijn.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Huisvesting FdL-FFTR en de verschillende fases in het proces? Je vindt meer informatie op de projectpagina en op RadboudNet van beide faculteiten.