Co-creatiemanager Ramon Moorlag geeft uitleg over project Generatieve AI aan docenten en medewerkers van Quadraam
Co-creatiemanager Ramon Moorlag geeft uitleg over project Generatieve AI aan docenten en medewerkers van Quadraam

Project Generatieve AI gestart met Quadraam

Eind januari vond de kick-off plaats van het co-creatieproject Generatieve AI en/in onderwijs. In het project onderzoekt NOLAI samen met de scholen van Quadraam hoe het onderwijs regie kan houden over het leren en onderwijzen bij het gebruik van generatieve AI. Het doel is om een leidraad te ontwikkelen om AI doordacht in te zetten en verankeren binnen Quadraam.

De kick-off van het project vond plaats bij Quadraam, een scholengemeenschap met maar liefst 14 middelbare scholen. Co-creatiemanager Ramon Moorlag en projectleider Joost Borsboom leidden de bijeenkomst. Er waren docenten aanwezig van de verschillende scholen, maar ook IT-managers, een ICT-coördinator, een systeembeheerder, ICT-innovators en onderwijsadviseurs. Vanuit NOLAI sloten onderzoeker Hara Sparou en co-creatiedirecteur Kim Brandes aan. Vanuit het focusgebied Ethiek van NOLAI was Yuri Tax aanwezig.

Co-creatieproject Generatieve AI en / in onderwijs van NOLAI en Quadraam

Usecases ophalen 

In de conceptfase van het project gaan de deelnemende docenten en onderzoekers usecases ophalen op de scholen van Quadraam: praktijkvoorbeelden van het gebruik van generatieve AI in de klas. Daarmee hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in de manieren waarop generatieve AI binnen Quadraam wordt gebruikt door leerlingen en docenten. Welke inzichten en overwegingen gebruiken ze hierbij? Worden er (bewust of onbewust) pedagogische en didactische uitgangspunten ingezet? 

Kansen en risico’s 

De docenten die aanwezig waren bij de kick-off, konden al direct verschillende usecases noemen uit hun eigen lessen. Sommige docenten hadden al eens geëxperimenteerd met ChatGPT, bijvoorbeeld door oefensommetjes te laten genereren, of een groepsindeling of zelfs een lesvoorbereiding te laten maken. Een docent gebruikte DALL-E voor het tekenen van stroomkringen, en was daar niet ontevreden over. Maar enkele aanwezige docenten hadden ook al incidenten meegemaakt, zoals een profielwerkstuk of schriftelijk examen dat met behulp van AI was gemaakt. Uit de anekdotes van de docenten bleken duidelijk de kansen, maar ook de risico’s van generatieve AI in het onderwijs.  

Krachtige toolkit 

De verzamelde usecases worden door onderzoekers van NOLAI geanalyseerd. Welke taken worden er precies uitbesteed aan generatieve AI, en in welke mate vindt daarbij automatisering door AI plaats? De analyse, en de inzichten die daaruit voortvloeien, zullen gebruikt worden om een toolkit samen te stellen voor zowel docenten als leerlingen. Deze toolkit zal voorbeelden bevatten met praktische suggesties voor zinvol gebruik, waardoor zowel docenten als leerlingen sterker in hun schoenen staan. 

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte

Wil je dit co-creatieproject op de voet volgen? We sturen je graag geregeld een bericht over het laatste nieuws, bijeenkomsten, concepten, producten en meer.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contactinformatie

Contactpersoon
R. Moorlag (Ramon)
Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie