Deelnemers NOLAI event
Deelnemers NOLAI event

Project mAIchart gestart met Lucas Onderwijs, Stichting VierTaal en Scala

In oktober vond de kick-off plaats van het project mAIchart. In dit project onderzoeken we samen met Lucas Onderwijs, Stichting VierTaal en Scala hoe AI leraren kan ondersteunen bij het rekenonderwijs op de basisschool. Het doel is om een applicatie te ontwikkelen waarmee leraren overzicht en inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun leerlingen.

mAIchart wordt (in eerste instantie) ontwikkeld voor het rekenonderwijs van groep 5 en 6 van het primair onderwijs. Het project is gestart via een (online) kick-off met leraren en andere partners binnen dit project.

Heel veel data

Leraren in het basisonderwijs hebben dagelijks te maken met heel veel data uit verschillende bronnen. Neem nou rekenen. Bovenbouwleerlingen in het primair onderwijs maken wekelijks honderden rekenopgaven, in verschillende adaptieve leermiddelen. Naast de dagelijkse rekenmethode en de methode-toetsen zijn er ook nog de Cito- of IEP-toetsen uit het leerlingvolgsysteem, al dan niet in de online omgeving van Snappet of Gynzy. En misschien zijn er daarbovenop nog aanvullende methodes zoals Rekensprint, of aanvullende toetsen zoals Bareka...

De leerkracht als data-analist

Al die resultaten van al die leerlingen leveren zoveel informatie op, dat het haast onmogelijk is om het overzicht te bewaren. Juf Priscilla verwoordt het als volgt: “Je moet als leerkracht bijna data-analist zijn om de ontwikkeling van je leerlingen te kunnen volgen”. Er is nauwelijks tijd om alle gegevens uit alle verschillende bronnen te bekijken en vergelijken. Hier komt AI om de hoek, want juist AI kan grote hoeveelheden data verwerken. 

Inzicht en overzicht in één app

Juf Mariël: “Het zou heel veel uitzoekwerk schelen voor de leerkracht, als je de verschillende systemen zou kunnen combineren”. De vraag is: kan AI de verschillende data-stromen samenvoegen, analyseren én in een dashboard presenteren? En dat op zo’n manier dat het de leraar daadwerkelijk ondersteunt? Samen met de betrokken wil NOLAI een applicatie ontwikkelen die hen overzicht en inzicht geeft in de rekenvaardigheid van hun leerlingen, op detailniveau. 

“Ik ben ontzettend benieuwd wat er gaat gebeuren als we oefensoftware, methodesoftware en leerlingvolgsystemen Cito en IEP met elkaar gaan combineren. Wat krijgen we dan voor een schat aan data? En kunnen we daar patronen in herkennen?” 
Kilian - teacher in residence bij NOLAI

Onderwijs op maat

Een goed beeld van de hele leercontext stelt de leraar in staat om het onderwijs te evalueren, en eventueel bij te sturen. Om responsief te zijn en onderwijs op maat te leveren. Meester Benjamin hoopt dat een applicatie met een koppeling tussen methoderesultaten en cito-resultaten zal zorgen voor “meer differentiatie, meer duidelijkheid, en meer inzicht”. Ook Mariël denkt dat ze met behulp van mAIchart makkelijker zal kunnen differentiëren. “Maar wat ik ook interessant vind is: hoe kun je individuele gegevens gaan groeperen, zodat je geen individueel onderwijs gaat geven? Als we dit met mAIchart kunnen bereiken, denk ik dat het sowieso werkverlichting is."   

Project mAIchart

In mAIchart werkt NOLAI samen met leraren en beleidsmedewerkers van Lucas OnderwijsStichting VierTaal en Scala. Vanuit NOLAI zijn betrokken:

  • Annelies Wiggers, co-creatiemanager 
  • Kilian Geryszewski, teacher in residence
  • Pierre Gorissen, wetenschappelijk focusgebied Opleiden en professionaliseren
  • Johan Jeuring, wetenschappelijk focusgebied AI-technologie
  • Evi Topali, postdoc

Stap 1: van probleemanalyse naar ontwerp

In 3 jaar doorloopt project mAIchart 3 fases: de conceptfase, de ontwikkelfase en de validatiefase. Schooljaar 2023-2024 staat in het teken van de conceptfase. De komende tijd wordt een probleemanalyse uitgevoerd. Daarnaast wordt het pedagogisch-didactisch ontwerp van het dashboard ontwikkeld en verbeterd. 

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte 

In de loop van het schooljaar zullen meerdere NOLAI projecten vorm krijgen. Lees meer op onze website www.nolai.nl. We sturen je graag geregeld een bericht over het laatste nieuws, bijeenkomsten, concepten, producten en meer.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie