Campussessie zomer
Campussessie zomer

Projectplan Prevent-Care-Cure in de startblokken

In december 2023 heeft het college van bestuur een plan van aanpak sociale veiligheid gepresenteerd: ‘Prevent - Care - Cure’. We hebben dit plan van aanpak nu uitgewerkt in een projectplan, dat we komende twee jaar gaan uitvoeren. We gaan als Radboud Universiteit aan de slag met de omgangscultuur, de organisatiestructuur en het ondersteunend systeem. Dit betekent het verduidelijken en stimuleren van het goede gedrag, het versterken van de inrichting van de organisatie en het inrichten van een beter veiligheidssysteem dat snel en effectief helpt als grenzen worden overschreden.

Honderd gesprekken

Voor de uitwerking van het projectplan is de input verwerkt, verkregen van meer dan honderd gesprekken met interne en externe betrokkenen en deskundigen; ook zijn de aanbevelingen verwerkt van wetenschappelijke onderzoeksrapporten over sociale veiligheid. In de periode februari tot en met mei 2024 hebben ruim negenhonderd medewerkers en studenten bijeenkomsten over dit thema bezocht. De onderwerpen die tijdens deze sessies naar voren kwamen, zijn meegenomen in het projectplan.

Zestien deelprojecten

In dit plan staan zestien deelprojecten die in de volgorde van prioriteit, en deels gelijktijdig, worden uitgevoerd. De Radboud Universiteit gaat zich onder meer inzetten op preventie door het opstarten van ontwikkelprogramma’s. In sommige andere deelprojecten ligt de focus op het versterken van het ondersteunend systeem, door bijvoorbeeld de inrichting van een centraal meldsysteem. Andere deelprojecten gaan in op het proportioneel en rechtvaardig handelen bij grensoverschrijdend gedrag en het bieden van nazorg. 

Betrokkenheid studenten en medewerkers

De implementatie van alle deelprojecten heeft een doorlooptijd tot midden 2026. Gedurende deze periode is er altijd ruimte voor aanvullingen of bijsturing waar nodig. Daarbij worden onze wetenschappelijke en professionele medewerkers en studenten nauw betrokken. 

Updates over het project worden gedeeld via het weekbericht voor medewerkers, de studentennieuwsbrief en artikelen op de website.

Tabel Prevent- Care -Cure