Promotie Naomi Woltring
Promotie Naomi Woltring

Promotie Naomi Woltring

Onderzoeker Naomi Woltring heeft vrijdag 8 december haar proefschrift verdedigd. Hiervoor heeft ze de invloed van neoliberale ideeën en beleidspraktijken op de Nederlandse verzorgingsstaat geanalyseerd.

Naomi Woltring schreef haar proefschrift ‘De marktconforme verzorgingsstaat 1989-2008’ aan de Universiteit Utrecht bij promotoren prof. dr. Ido de Haan (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Ewald Engelen (Universiteit van Amsterdam). Op vrijdag 8 december verdedigde ze haar proefschrift in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht en ontving daarna haar bul. 

Promotie Naomi Woltring
Foto van Naomi Woltring, paranimfen Hanneke Gelderblom en Karin van Leeuwen en het cortège na afloop van de verdediging

Marktconforme verzorgingsstaat

Tussen 1989 en 2008 veranderden het Nederlandse economisch beleid, het volkshuisvestingsbeleid en het socialezekerheidsbeleid in een neoliberale richting. De verzorgingsstaat van Nederland werd 'marktconform' ingericht. De hervormingen werden geleid door een groep mensen die neoliberale aannames deelden. Ze bestuurden Nederland en kwamen elkaar telkens tegen op andere posities: de ene keer in toga, vervolgens met partijspeldje op en dan weer met ambtelijke geloofsbrieven in de hand. In deze posities dachten ze beleidsideeën uit, die ze vertaalden naar wetgeving. Daarnaast handhaafden ze die regels en reflecteerden ze erop. Via de 'draaideur' van wisselende posities bevestigden ze elkaars neoliberale ideeën. Onder Nederlandse beleidsmakers ontstond zo in de jaren negentig consensus over de noodzaak van een marktconforme verzorgingsstaat.

In de media

Buiten het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, waar de promotie op 8 december plaatsvond, vertelde Woltring ook in meerdere media over haar onderzoek. Zo legde ze in een interview met het Financieel Dagblad op 11 december uit dat 'Neoliberale opmars was het werk van een ‘verbijsterend’ klein groepje’. Ook was ze een week later, op 18 december, te gast bij de NieuwsBV op Radio 1. Ze gaf meer informatie over dat neoliberaal denken bij alle middenpartijen zat en ze lichtte toe of er een relatie bestaat tussen maatschappelijke onvrede en neoliberale politiek. Tot slot zal er  een handelseditie van het proefschrift verschijnen bij Uitgeverij Boom.

Interview Financieel Dagblad

Te gast bij NieuwsBV Radio 1

Over Naomi Woltring

Woltring is sinds september 2023 als onderzoeker werkzaam bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) waar ze zich bezighoudt met het financieel-economisch beleid van de kabinetten-Lubbers. Dit maakt onderdeel uit van het grootschalige onderzoeksproject naar deel 11 binnen de serie parlementaire geschiedenis: Politiek ten tijde van de kabinetten-Lubbers (1982-1994): Nieuwe zakelijkheid en het verdwijnen van oude tegenstellingen in de lange jaren tachtig.

Contactinformatie

Voor vragen of meer informatie kan er contact opgenomen worden met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis via cpg [at] ru.nl (cpg[at]ru[dot]nl).

Onderzoeksproject Serie Parlementaire Geschiedenis

Gaat over persoon
dr. N.M. Woltring (Naomi)