Publicatie De Gelderlander van 11 maart 2024

Op 11 maart publiceerde dagblad De Gelderlander een artikel over een van onze hoogleraren. Dit is daarop onze reactie. 

Als universiteit hebben we de verantwoordelijkheid goed voor al onze studenten en medewerkers te zorgen. Daarom laat de universiteit soms onderzoek doen naar de gang van zaken binnen een team, afdeling of tussen medewerkers. Over dergelijke onderzoeken communiceren we met de direct betrokkenen, het team of de afdeling en werken we, indien mogelijk gezamenlijk, aan verbetering. 

Ook bij het onderzoek waar de Gelderlander naar verwijst, is de informatie met de direct betrokkenen gedeeld en heeft het bestuur contact met betrokkenen. Het gesprek hierover voeren we niet via de media, maar daar waar dat hoort, binnen onze organisatie. Dat past bij onze zorg voor alle betrokken en draagt bij aan een prettige en veilige werkomgeving. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek worden vaak afspraken gemaakt om tot een oplossing te komen voor eventuele problemen, in het belang van alle betrokkenen. Omdat daarbij zorgvuldigheid boven snelheid gaat, duurt dat soms langer dan we zouden willen. 

Met het plan Prevent – Care - Cure werkt de universiteit aan een gestroomlijnder proces om in de toekomst zorgvuldig en tegelijkertijd zo snel en eenduidig mogelijk te kunnen handelen in dergelijke, voor alle betrokkenen als negatief ervaren omstandigheden.

Het anonieme karakter van de bronnen in het artikel maakt het lastig voor betrokkenen om zich hiertoe te verhouden.