Portretfoto van alumnus Dick Schoof
Portretfoto van alumnus Dick Schoof

Radboud-alumnus Dick Schoof nieuwe kandidaat-premier

De zoektocht naar de voorman van het nieuw te vormen kabinet is sinds vanmiddag volbracht: de 67-jarige Dick Schoof, alumnus planologie aan de Radboud Universiteit, is de nieuwe kandidaat-premier.

De Radboud Universiteit kende al eerder premiers onder haar alumni, als laatste de eerder dit jaar overleden Dries van Agt, die tussen 1977 en 1982 leiding gaf aan drie kabinetten. Ruim veertig jaar later voegt zich Dick Schoof daarbij – student in de premiersjaren van Van Agt – die leiding gaat nemen van het nu te vormen kabinet.

Schoof was jarenlang directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en verdiende daarna zijn sporen als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.  

In een groot interview in alumniblad Radboud Magazine in 2015, blikte Schoof terug op zijn Nijmeegse studiejaren. Hij heeft hier geleerd het samenspel van rationaliteit en irrationaliteit te begrijpen, kennis die hij toen goed kon inzetten als eerste man van de terrorismebestrijding. Als ander element van zijn leerschool noemde hij de flexibiliteit. ‘Je moet je bij besluiten nooit vastzetten’, aldus Schoof in Radboud Magazine. ‘Je moet kunnen blijven meebewegen met de omstandigheden zoals die zich ontwikkelen.’

 

Contactinformatie