Photo of green trees seen from above
Photo of green trees seen from above

Radboud houdt conferentie over duurzaamheidstransformaties

Extreme weersomstandigheden, vervuiling met PFAS en pesticiden, de stikstofcrisis, energiearmoede: allemaal duurzaamheidskwesties die het hart van onze samenleving raken. Op de Radboud Conference on Earth System Governance (22-27 oktober) ontmoeten meer dan 600 onderzoekers en maatschappelijke belanghebbenden uit binnen- en buitenland elkaar om te praten over duurzaamheid. Hoe kunnen we fundamentele maatschappelijke veranderingen versnellen om de duurzaamheidsproblematiek aan te pakken?

Tijdens de Radboud Conference on Earth System Governance bespreken onderzoekers en andere betrokkenen de transformatie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Met 150 sessies verspreid over 6 dagen biedt deze conferentie een uniek platform om nieuwe wegen te verkennen bij het aanpakken van wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen. Er wordt gesproken over de fundamentele veranderingen in de omgang van mensen met de natuur en dieren, en in onze economische, politieke en juridische systemen die nodig zijn.

De conferentie brengt verschillende groepen rond deze thema's samen om te laten zien dat wetenschappers willen samenwerken voor het bewerkstelligen van de hoognodige veranderingen. De keynote speakers die de conferentie zullen openen, zijn milieufilosoof Melanie Challenger, economisch historicus Matthias Schmelzer en activist Marjan Minnesma.

Meer dan een conferentie

In de onderling verbonden wereld van tegenwoordig wordt het steeds duidelijker dat we urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid alleen kunnen aanpakken als de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, kunsten, inheemse en lokale kennis, natuurwetenschappen, beleidsmakers en maatschappelijke belanghebbenden samenwerken. Earth System Governance betekent een breuk met de traditionele focus op hoe individuele landen omgaan met milieuproblemen. De nadruk ligt op samenwerking op lokaal en wereldwijd niveau en de wisselwerking tussen ecologische, technologische, sociale, politieke en culturele systemen.

Ingrid Visseren-Hamakers en Birka Wicke, conferentievoorzitters en hoogleraren aan de Radboud Universiteit, leggen uit: ‘Dit is meer dan een wetenschappelijke conferentie. Het is een platform waar transformatieve verandering centraal staat in de discussie tussen onderzoekers en maatschappelijke belanghebbenden.’

Wetenschappelijke verandering nodig voor aanpak duurzaamheidsuitdagingen

De Radboud Conference on Earth System Governance belooft een baanbrekend evenement te worden waar meer dan 600 onderzoekers en maatschappelijke belanghebbenden met diverse achtergronden samenkomen. De Earth System Governance-conferenties worden jaarlijks op wisselende locaties gehouden. Dit jaar organiseren de Radboud Universiteit en het Radboud Centre for Sustainability Challenges de conferentie. Hiermee draagt de universiteit bij aan een betere, duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor iedereen; dit valt samen met het honderdjarig bestaan van de universiteit.

De Radboud Conference on Earth System Governance wordt gehouden van 22 tot 27 oktober 2023 (belangrijkste conferentiedagen op 24, 25 en 26 oktober). De voertaal is Engels. 

Meer informatie over het evenement