Frederik Zuiderveen Borgesius (l) en Jaap-Henk Hoepman
Frederik Zuiderveen Borgesius (l) en Jaap-Henk Hoepman

Radboud-onderzoekers uiten bezorgdheid over voorgestelde EU-verordening

Prof. Frederik Zuiderveen Borgesius en Prof. Jaap-Henk Hoepman spreken op woensdagavond 11 oktober 2023 voor de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Het onderwerp is ‘Client Side Scanning’, in de context van het voorstel voor een EU-verordening om kindermisbruik en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal tegen te gaan.

Onderdeel van het voorstel is de mogelijkheid om grote aanbieders van communicatiediensten als WhatsApp, iMessage (Apple), Gmail en Zoom te verplichten alle te versturen berichten eerst te controleren op kinderpornografisch materiaal of op pogingen tot 'grooming'. In het gesprek zullen prof. Zuiderveen Borgesius en prof. Hoepman hun zorgen over het voorstel overbrengen.

'Misbruik van kinderen is een afschuwelijk misdrijf, en het is van enorm belang dat hiertegen opgetreden wordt. Maar de voorgestelde EU-verordening roept serieuze vragen op. Het voorstel beperkt het recht op vertrouwelijke communicatie en andere grondrechten op een disproportionele manier. De communicatie van honderden miljoenen onschuldige Europeanen zou gemonitord worden voor de autoriteiten. Verder leidt het opsporen van onbekend kinderpornografisch materiaal en grooming tot te veel ‘false positives’, en dus tot onterechte beschuldigingen. Autoriteiten zullen al die onterechte meldingen niet kunnen checken. De verplichtingen zullen dus niet effectief zijn. Ook daarom is het voorstel disproportioneel.', zo betogen Frederik Zuiderveen Borgesius en Jaap-Henk Hoepman.

Livestream

Het rondetafelgesprek vindt plaats op 11 oktober van 18.30 tot 20.05 uur en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Het is ook mogelijk om de livestream op een later moment terug te kijken.