Radboud Science Awards 2021 voor onderzoek naar magnetisme, de moderne monarchie en kinderen in voormalige koloniën

Hoe snel kun je de kleinste magneten maken? Wat is de rol van de koning in het Nederland van vandaag? En, hoe moeten we omgaan met het koloniale verleden en de doorwerking daarvan op lokale kinderen? Deze vragen vormen de thema’s van drie vooraanstaande onderzoeken van de Radboud Universiteit, die de twaalfde editie van de Radboud Science Awards hebben gewonnen.

Tijdens een feestelijke ceremonie op woensdag 22 september 2021 nemen de onderzoekers hun prijs in ontvangst, waarna zij een mini-college geven aan leerlingen uit het basisonderwijs.

Magnetisme en data

Radboud Science Awards 2021 voor onderzoek naar magnetisme, de moderne monarchie en kinderen in voormalige koloniën
Natuurkundige dr. Johan Mentink heeft met zijn innovatieve onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van magnetisme. Magneten bestaan uit allerlei kleinere magneetjes die ‘spins’ worden genoemd. Normaal gesproken wijzen die spins allemaal dezelfde richting uit maar soms vormen ze samen een ‘skyrmion’, een heel klein patroon met een soort wervelvorm. Samen met een internationaal team wist Mentink een nieuwe ultrasnelle sluiproute te ontdekken om deze kleine patronen te creëren. Deze nieuwe route is onder andere relevant voor dataopslag, waar magnetisme een belangrijke rol speelt. Deze nieuwe inzichten kunnen helpen om veel snellere dataopslag met veel kleinere magneten mogelijk te maken. Mentink draagt zo bij aan een oplossing voor gigantische energieslurpende datacenters.

De moderne monarchie

Radboud Science Awards 2021 voor onderzoek naar magnetisme, de moderne monarchie en kinderen in voormalige koloniën
Prof. mr. Paul Bovend’Eert heeft met zijn boek ‘De Koning en de monarchie. Toekomstbestendig?’ een unieke bijdrage geleverd aan het juridische en staatsrechtelijke onderzoeksveld. In zijn diepgravende onderzoek neemt Bovend’Eert de lezer niet alleen mee naar het heden en verleden van het koningshuis, maar doet hij bovenal aanbevelingen voor een nieuwe rol voor de Koning en zijn familie in de toekomst. Hij behandelt wat er wettelijk en staatsrechtelijk moet veranderen om deze nieuwe rol mogelijk te maken. Hiermee raakt hij maatschappelijk relevante thema’s zoals de positie van de Koning in de politiek, zijn rol in buitenlandse betrekkingen en de financiering van het koningshuis. Bovend’Eert pleit met zijn analyse onder meer voor een rol van de Koning buiten de regering en ingrijpende veranderingen in de financiering van het koningshuis.

Kinderen redden?

Radboud Science Awards 2021 voor onderzoek naar magnetisme, de moderne monarchie en kinderen in voormalige koloniën
Koloniale systemen hadden ingrijpende consequenties voor kinderen in gekoloniseerde gebieden, die tot op de dag van vandaag doorwerken. Prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA doorbreken met hun onderzoek de stilte over de impact van ‘beschavingsoffensieven’ op lokale kinderen in voormalige Nederlandse koloniën. In instellingen van onderwijs en (her)opvoeding werden kinderen gescheiden van hun ouders, gemeenschap en cultuur. Zo werden generaties 'verwesterd' en ontstonden diepe breuklijnen in families en gemeenschappen. De effecten van zulke praktijken zijn nog altijd voelbaar in humanitaire projecten gericht op het 'redden' van kinderen, zoals transnationale adoptie. Het historisch onderzoek van Monteiro’s team legt koloniale wortels van dit denken bloot en draagt bij aan maatschappelijke debatten hierover.

Traject wetenschapseducatie

Door het winnen van de Radboud Science Awards nemen de onderzoekers deel aan een jaarlijks terugkerend educatieprogramma van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU). Zij krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, samen met leerkrachten, te vertalen naar het basisonderwijs. De projecten van deze Radboud Science Teams worden jaarlijks uitgebracht in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’. Leraren kunnen hiermee zelf activiteiten op het gebied van wetenschapseducatie uitvoeren in de klas.

De uitreiking vindt plaats op woensdag 22 september in de Aula van de Radboud Universiteit (Academiezaal, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen). Vanwege de coronamaatregelen is deze editie kleinschalig. Het evenement is online door iedereen live te volgen en er is beperkte ruimte voor publiek en pers in de zaal. Aanvang 9.30, einde om 11.00. De stream is op dat moment gratis te volgen via www.ru.nl/over-ons/diensten-faciliteiten/vm/aula/livestream/livestream-academiezaal. Kijk voor meer informatie op www.wkru.nl