Radboud Studentonderscheiding voor Merel van Bommel en bestuur van Radboud Creative Collective

De Radboud Studentonderscheiding wordt dit jaar uitgereikt aan Merel van Bommel en het bestuur van Radboud Creative Collective. Ze ontvangen de prijs donderdag 21 oktober tijdens de 98e Dies Natalis van de Radboud Universiteit.

Jaarlijks rijkt het college van bestuur de Radboud Studentonderscheiding uit. Deze prijs is voor studenten of studentencollectieven die een bijzondere bijdrage leveren aan de academische gemeenschap naast het volgen van een studie.

Merel van Bommel

Merel van Bommel is een masterstudente Arts & Culture, met een minor Gender & Diversiteit. Ze is voormalig voorzitter van studievereniging KNUS, maakt deel uit van de opleidingscommissie van de bachelor Arts & Culture Studies, en was actief als mentor. Daarnaast was ze lid van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Letteren. Hierbij zette ze zich in het bijzonder in voor diversiteit, inclusie en internationalisering.

Radboud Studentonderscheiding voor Merel van Bommel en bestuur van Radboud Creative Collective

Door haar inzet op het gebied van inclusiviteit en internationalisering levert ze al enkele jaren lang een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van een inclusief klimaat binnen de Faculteit der Letteren en aan de versterking van de onderlinge verbondenheid van internationale en andere studenten en medewerkers. Met name haar doorzettingsvermogen en haar kritische houding zijn prijzenswaardig.

Bestuur van Radboud Creative Collective

Het Radboud Creative Collective (RCC) is een vrij nieuwe, ambitieuze en inspirerende studentorganisatie. De oprichters hiervan (Sophie Theunissen, Bo Polman, Rick van Nuland, Thijs Kersten en – inmiddels alumna – Jodi Bel) hebben in zeer korte tijd een indrukwekkende organisatie tot stand gebracht, waarbij ze een uitzonderlijke hoeveelheid positieve energie, ondernemingszin en durf hebben getoond.

Radboud Studentonderscheiding voor Merel van Bommel en bestuur van Radboud Creative Collective

Het collectief bestaat uit meer dan twintig studenten die binnen de hele breedte van de universiteit inzetbaar zijn op het gebied van onder meer fotografie, illustratie, ontwerp, presentatie, social media, tekst, video en webdesign. Zij voorzien op een laagdrempelige manier in een behoefte die binnen de universiteit leeft. Tegelijkertijd biedt RCC studenten de mogelijkheid om in een zinvolle bijbaan hun talenten te ontplooien en zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. De kwaliteit van de diensten is hoog doordat het bestuur van RCC zorg draagt voor selectie, begeleiding en opleiding van de betrokken studenten en door de totstandbrenging van goede matches met opdrachtgevers binnen de universiteit.