Radboud Universiteit doet het iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De THE Impact Ranking is een ranglijst die universiteiten beoordeelt op basis van hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals genoemd of SDG’s). In totaal hebben dit jaar 1115 instellingen wereldwijd deelgenomen aan de ranking. De Radboud Universiteit scoort dit jaar iets beter dan vorig jaar.

De Radboud Universiteit behaalt in de Times Higher Education Impact Ranking 2021 een plaats tussen de 301-400 (31,4e percentiel). In 2020 stonden we op plek 201-300 van de 766 deelnemende universiteiten (32,6e percentiel). De percentielscore laat zien waar de Radboud Universiteit staat als je alle deelnemende organisaties op een lijn van 1 (beste score) tot 100 (laagste score) zou plaatsen. Relatief gezien is de universiteit dus heel licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Radboud Universiteit doet het iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Hoe komt de Impact Ranking tot stand?

Er zijn in totaal 17 SDG’s waarop een organisatie input kan aanleveren. De bijdrage aan de verschillende SDG’s worden beoordeeld op vier gebieden; onderzoek, stewardship (rentmeesterschap; maatschappelijk verantwoord ondernemen), outreach (overdracht naar maatschappij) en onderwijs.

Alle deelnemende universiteiten worden sowieso op SDG17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken) beoordeeld en worden de scores op de drie beste SDG’s meegeteld. De SDG’s waaraan de Radboud Universiteit, volgens de THE Impact Ranking 2021, het meeste bijdraagt, zijn;

Externe beoordeling

De Radboud Universiteit geeft duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Door deel te nemen aan de THE Impact Ranking laat de universiteit haar bijdrage aan de SDG’s extern toetsen aan die van andere instellingen. Daarnaast draagt deelname aan de ranking bij aan het doorlopend verbeteren van het duurzaamheidsprogramma van de Radboud Universiteit. Zo vormt de uitkomst van dit jaar aanleiding om beter inzicht te krijgen in de ‘outreach’ en in kaart te brengen welke SDG-gerelateerde activiteiten de universiteit ontplooit in samenwerking met partners van buiten.