Radboud Universiteit doet het opnieuw iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In een internationale ranking van universiteiten op hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel genoemd: Sustainable Development Goals (SDG’s), van de Verenigde Naties), is de Radboud Universiteit op ongeveer dezelfde plek gebleven als in 2021. Toch is er sprake van een verbetering, want de overall score is hoger dan vorig jaar en relatief is de Radboud Universiteit ook iets gestegen in de ranking waaraan ieder jaar meer universiteiten deelnemen.

De Radboud Universiteit behaalt in de Times Higher Education Impact Ranking 2022 een plaats tussen de 301-400 (24,9e percentiel). In 2021 stonden we ook op een niet nader aangeduide plek tussen 301 en 400, maar dit stond toen voor het 31,9e percentiel. De percentielscore laat zien waar de Radboud Universiteit staat als je alle deelnemende instellingen op een lijn van 1 (beste score) tot 100 (laagste score) zou plaatsen. Relatief gezien is de universiteit dus licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is de overall puntenscore gestegen van 70,0 punten van de 100 in 2021 naar 73,6 van de 100 in 2022.

Hoe komt de THE Impact Ranking tot stand?

De THE Impact Ranking is een ranglijst die universiteiten beoordeelt op basis van hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). In totaal hebben dit jaar 1406 instellingen wereldwijd deelgenomen aan de ranking; vorig jaar waren dat er 1115.

Er zijn in totaal 17 SDG’s waarop een organisatie input kan aanleveren. De bijdrage aan de verschillende SDG’s worden beoordeeld op vier gebieden; onderzoek, stewardship (rentmeesterschap; maatschappelijk verantwoord ondernemen), outreach (overdracht naar maatschappij) en onderwijs.

Alle deelnemende universiteiten worden sowieso op SDG17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken) beoordeeld en worden de scores op de drie beste SDG’s meegeteld. De SDG’s waaraan de Radboud Universiteit, volgens de THE Impact Ranking 2022, het meeste bijdraagt, zijn;

  • SDG 3 Goede gezondheid en welzijn (score 71,7; positie 201-300 van de 1101 instellingen die op deze SDG beoordeeld zijn)
  • SDG 4 Kwaliteitsonderwijs (score 73,7; positie 101-200 van de 1180 instellingen die op deze SDG beoordeeld zijn)
  • SDG 15 Leven op het land (score 69,8; positie 101-200 van de 521 instellingen die op deze SDG beoordeeld zijn)
  • SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken (score 69,7; positie 401-600 van alle instellingen die op deze SDG beoordeeld zijn)

Externe beoordeling

De Radboud Universiteit geeft duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Door deel te nemen aan de THE Impact Ranking laat de universiteit haar bijdrage aan de SDG’s extern toetsen aan die van andere instellingen. Daarnaast draagt deelname aan de ranking bij aan het doorlopend verbeteren van het duurzaamheidsprogramma van de Radboud Universiteit. Zo vormt de uitkomst van dit jaar aanleiding om de rapportage over de impact van de universiteit op de verschillende SDG’s te verbeteren en om extra aandacht te besteden aan circulariteit en recycling.

Zie ook www.ru.nl/duurzaam

Contactinformatie

Thema
Duurzaamheid

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.