Radboud Universiteit doet het iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Radboud Universiteit doet het iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Radboud Universiteit doet het wederom iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De THE Impact Ranking is een ranglijst die universiteiten beoordeelt op basis van hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals genoemd of SDG’s). In totaal hebben dit jaar 1591 instellingen wereldwijd deelgenomen aan de ranking. De Radboud Universiteit scoort dit jaar iets beter dan vorig jaar.

De Radboud Universiteit behaalt in de THE Impact Ranking 2023 een plaats tussen de 301-400 (met een score van 75,9 punten). In 2022 stonden we eveneens op plek 301-400 van de toen 1410 deelnemende universiteiten (met een score van 73,6 punten).

Naast de totaalranking is er ook een ranking per SDG. De Radboud Universiteit staat bij twee SDG’s in de top 100.

Radboud Universiteit doet het iets beter in ranking Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Hoe komt de THE impact Ranking tot stand?

Er zijn in totaal 17 SDG’s waarop een organisatie input kan aanleveren. De bijdrage aan de verschillende SDG’s wordt beoordeeld op vier gebieden; onderzoek, stewardship (rentmeesterschap; maatschappelijk verantwoord ondernemen), outreach (overdracht naar maatschappij) en onderwijs.

Alle deelnemende universiteiten worden sowieso beoordeeld op SDG17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken) en daarnaast worden de scores op de drie beste SDG’s meegeteld voor de totaalranking. De SDG’s waaraan de Radboud Universiteit, volgens de THE Impact Ranking 2023, het meeste bijdraagt, zijn;

 

Externe beoordeling

De Radboud Universiteit geeft duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Door deel te nemen aan de THE Impact Ranking laat de universiteit haar bijdrage aan de SDG’s extern toetsen aan die van andere instellingen. Daarnaast draagt deelname aan de ranking bij aan het doorlopend verbeteren van het duurzaamheidsprogramma van de Radboud Universiteit. Zo vormt de uitkomst van dit jaar aanleiding om beter inzicht te krijgen in de ‘outreach’ en in kaart te brengen welke SDG-gerelateerde activiteiten de universiteit ontplooit in samenwerking met partners van buiten.

Resultaten THE Impact Ranking en andere rankings

Wil je weten hoe de Radboud Universiteit scoort op de afzonderlijke SDG’s? Of op de andere internationale rankings? Bekijk dan het Radboud Ranking Dashboard.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Institutional Research