Radboud Universiteit neemt deel aan het European Universities Initiative

De Europese Commissie geeft groen licht aan een alliantie van de Radboud Universiteit met zeven andere universiteiten als deelnemer van het European Universities Initiative. Daarbij komt ook financiering van 5 miljoen euro voor de komende drie jaar. De samenwerking start op de gebieden brein en techniek, maar de inzet is dat die zich verderop uitbreidt naar andere onderzoeksterreinen.

De andere universiteiten in de alliantie zijn Oxford University, University of Bonn, Karolinska Institutet, Miguel Hernández University, Boğaziçi University, UMF Cluj Napoca en de University of Debrecen. Daarnaast haken ruim 250 Europese onderzoeksinstituten en organisaties aan. Hersenwetenschappers van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit namen het initiatief voor deze verregaande internationale samenwerking. De alliantie start dan ook op het gebied van brein en techniek.

Radboud Universiteit neemt deel aan het European Universities Initiative

Op de foto (gemaakt in januari 2020) van links naar rechts: 
Prof. Chas Bountra, Pro-VC for Innovation, University of Oxford; Daniël Wigboldus, collegevoorzitter Radboud University; Prof. Juan José Ruiz Martínez, Recto, Miguel Hernández University; Prof. Dr. László Csernoch Vice Rector,  University of Debrecén; Tansu Celikel, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (Radboud University); Prof. Anca Buzoianu, Rector UMF Cluj Napoca; Prof. Dr. Mehmed Ozkan, Rector, Boğaziçi University;  Prof. Dr. Dr. H.C. Michael Hoch, Rector University of Bonn; Prof. Anders Gustafsson, Acting Vice President, Karolinska Institutet

Uitwisseling onderwijs, onderzoek, werkgelegenheid

Het European Universities Initiative maakt uitwisseling mogelijk van onderwijs, onderzoek en werkgelegenheid. Dit betekent dat studenten zonder beperkingen lessen kunnen volgen bij alle betrokken instellingen. Zij kunnen op die manier internationale ervaring opdoen en profiteren van de specifieke expertises van de verschillende universiteiten. Voor wetenschappers wordt het makkelijker om het onderwijs dat zij verzorgen te verbeteren en om samen te werken in onderzoek.

Op deze manier leidt het European Universities Initiative nieuwe onderzoekers en engineers op van het hoogst mogelijke niveau, met een achtergrond en netwerk in meerdere instituten. Dit verbetert de positie van Europa in hersenonderzoek en techniek, en zorgt voor goed opgeleide mensen om toekomstige problemen in de samenleving te tackelen.

Bestrijding van hersenziektes

Hersenziektes behoren tot de grootste oorzaken van fysieke problemen en drukken daarmee zwaar op de samenleving. Alleen al in Europa zorgen breingerelateerde ziektes - zoals dementie, zichtverlies en depressie – voor bijna een kwart van alle gezondheidsproblemen. Door de snelgroeiende groep ouderen neemt dit aandeel naar verwachting de komende jaren verder toe.

De eerste drie jaar richt de alliantie zich daarom op de neurowetenschappen. De prestigieuze groep universiteiten besteedt 5 miljoen euro aan de bouw van een Europees netwerk van excellent onderzoek en onderwijs in de neurowetenschappen en techniek.

Volgens initiatiefnemer en projectleider Tansu Celikel, voorzitter van het Donders Instituut en hoogleraar Neurophysiology aan de Radboud Universiteit, zal de samenwerking uiteindelijk impact hebben die verder gaat dan onderwijs en onderzoek. ‘Het European Universities Initiative zal zich actief inzetten voor diversiteit en het bevorderen van een gemeenschappelijke Europese identiteit onder studenten en onderzoekers met multiculturele, meertalige, internationale en intersectorale ervaringen op het hele Europese continent.’

Het netwerk van universiteiten van Noord- tot Zuid-, en van Oost- tot West-Europa dat hiermee ontstaat, kan in de toekomst ook ingezet worden voor andere onderzoeksvelden. Daniël Wigboldus, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit: ‘We zijn enthousiast over de alliantie samen met zeven excellente partners uit alle regio’s van Europa en zetten in op langdurige samenwerking op het terrein van onderwijs en onderzoek, om te beginnen bij brein en techniek.’

41 Europese Universiteiten

Het European Universities Initiative komt uit de koker van de Europese Commissie. Het idee is om het onderwijs in Europa hiermee competitief en toekomstbestendig te maken. Door internationale samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven binnen een vakgebied is hoogstaand onderwijs en onderzoek gewaarborgd.

Het concept is ontwikkeld onder leiding van de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, instellingen voor hoger onderwijs en studentenorganisaties. De Europese Commissie keurde in 2019 een eerste lichting van 17 allianties van Europese Universiteiten goed. Daar komen dit jaar 24 allianties bij.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.