Radboud Universiteit ondertekent Agreement on Reforming Research Assessment

De Radboud Universiteit heeft de Agreement on Reforming Research Assessment ondertekend. Hiermee sluit de universiteit zich aan bij een internationale coalitie van kennisorganisaties die zich inzet voor het verbeteren van de manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld en gewaardeerd.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn onder andere:

  • Het erkennen van diversiteit in wetenschappelijk werk en wetenschappelijke loopbanen
  • Het versterken van de nadruk op kwaliteit
  • Verantwoord gebruik van kwantitatieve vormen van onderzoeksbeoordeling

Erkennen & Waarderen

Dit internationale initiatief sluit goed aan bij het Nederlandse programma Erkennen en Waarderen, waar de Radboud Universiteit samen met Nederlandse universiteiten en kennisorganisaties aan werkt.

Meer informatie over Erkennen & Waarderen

Meer informatie over de overeenkomst is te vinden op de site van Coalition for Advancing Research Assessment (COARA).

Meer informatie over COARA