Rona Jualla van Oudenhoven en Daniël Wigboldus
Rona Jualla van Oudenhoven en Daniël Wigboldus

Radboud Universiteit ondertekent Charter Diversiteit

Op 18 november ondertekenden Daniël Wigboldus (voorzitter college van bestuur) en Rona Jualla van Oudenhoven (Chief Diversity Officer) het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit is onderdeel van SER Diversiteit in Bedrijf.

"Door de ondertekening van het Charter Diversiteit hebben we toegang tot extra kennis en kunnen we ons netwerk uitbreiden. Dit versterkt onze inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer", aldus de Chief Diversity Officer van de Radboud Universiteit, Rona Jualla van Oudenhoven.

Het is belangrijk voor de universiteit dat studenten en medewerkers zich hier thuis voelen. De campus moet een plaats zijn waar iedereen zich veilig en betrokken voelt. Verder is een sterke focus op het opkomen voor mensenrechten en de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling een topprioriteit.

Charter Diversiteit

  • De universiteit heeft haar specifieke uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer beschreven in het Charter Diversiteit. Met de ondertekening heeft de universiteit zich aan deze uitdaging gecommitteerd en sluit zij zich aan bij Nederlandse collega-universiteiten als de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Meer dan 250 Nederlandse en 12.000 Europese bedrijven hebben het Charter Diversiteit al ondertekend. Het Charter is aangesloten bij het Europese platform van Diversiteitshandvesten. Elke ondertekenaar heeft toegang tot het netwerk van meer dan 12.000 organisaties in 26 landen die deel uitmaken van dit platform.
  • Het Charter Diversiteit richt zich op verschillende dimensies van diversiteit: werkvermogen, etnisch-culturele diversiteit, geslacht, leeftijd en LGBTI+. Elk bedrijf bepaalt zelf waar de focus ligt.

Contactinformatie

Thema
Diversiteit