Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

Donderdag 15 oktober vierde de Radboud Universiteit van 14.00 tot 15.00 uur haar 97e Dies Natalis met een academische zitting in de Stevenskerk in Nijmegen. De Diesrede werd dit jaar uitgesproken door Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis. Eredoctoraten werden uitgereikt aan Souha Kanj en Karl-Henrik Robèrt.

Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

De verjaardag van de universiteit was online via een livestream bij te wonen - en na afloop terug te kijken.

Geen tijd om de hele video terug te kijken? In onderstaand overzicht staat per onderdeel een linkje naar het startpunt van dat onderdeel.

Opening

door rector magnificus Han van Krieken. Lees hier de tekst of kijk dit gedeelte van de Diesviering terug.

Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

Eredoctores

Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

Prof. dr. Souha Kanj (1963) is arts interne geneeskunde en sinds 1998 hoofd van de afdeling Infectieziekten van American University of Beirut Medical Center in Libanon. Daarnaast heeft ze een aanstelling aan Duke University Medical Center in Amerika. Ze is gespecialiseerd in infectiepreventie, schimmelinfecties en antimicrobiële resistentie. Zij publiceerde het eerste overzicht van antibioticaresistentie in de Arabische landen en ontdekte verschillen tussen buurlanden in de epidemiologie van antimicrobiële resistentie. Haar werk heeft ertoe geleid dat Libanon zich heeft geconformeerd aan de WHO-richtlijnen voor handhygiëne. Ze staat bekend als een uitstekend arts, is direct betrokken bij de bestrijding van COVID-19 in Libanon en is actief binnen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ze werkt onder vaak moeizame omstandigheden in Beiroet, dat niet alleen door een economische crisis is getroffen, maar ook door de COVID-19-pandemie en recent door een verwoestende explosie.

Prof. dr. Heiman Wertheim, hoogleraar Medische microbiologie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc: “Souha Kanj is een autoriteit op het gebied van de wereldwijde problematiek van antibioticaresistentie. In de regio heeft ze een voorbeeldfunctie als eerste vrouw in de Arabische wereld die leiding geeft aan een afdeling Infectieziekten en aan een infectiepreventieprogramma. Haar eerdere aanwezigheid in Nijmegen, waar ze in 2018 de Valkhofleerstoel bezette, was voor tal van studenten, onderzoekers en clinici één van de hoogtepunten van het jaar.”

Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

Prof. dr. Karl-Henrik Robèrt (1947) begon zijn carrière als oncoloog. Zijn onderzoek naar specifieke vormen van kanker zoals leukemie, lymfoom en longkanker leidde hem naar de rol van omgevingsfactoren in het ontstaan van deze ziektes, waaronder lucht- en watervervuiling. Omdat meer onderzoeksmiddelen naar het bestrijden van kanker leken te gaan dan naar preventie, definieerde hij in 1987 een ‘natural step framework’ voor een duurzame ontwikkeling van menselijke activiteiten. In 1989 richtte hij ‘The Natural Step’ op, een organisatie die een consensusproces onder wetenschappers tot stand heeft gebracht om de methodologie Framework for Strategic Sustainable Development te ontwikkelen, waarvoor Robèrt de Blue Planet-prijs heeft ontvangen - de 'Nobelprijs' voor duurzaamheid. Zo functioneert Aland, een semi-autonoom gebied tussen Zweden, Finland en het Balticum, inmiddels als eerste natie ter wereld volgens de door hem ontworpen, meetbare duurzaamheidsstrategie.

Prof. dr. Christoph Lüthy, decaan van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen : “Karl-Henrik Robèrt heeft vanuit zijn oorspronkelijke wetenschappelijke discipline grotere maatschappelijke vragen durven te stellen, en heeft door zijn maatschappelijk werk een enorme invloed kunnen uitoefenen. Dit eredoctoraat past tevens uitstekend bij de nieuwe duurzaamheidsagenda van de universiteit. Robèrt kent onze universiteit goed en hij heeft betekenisvolle banden met wetenschappers van verschillende faculteiten, in het bijzonder bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ik kan me goed voorstellen dat de interdisciplinaire master in duurzaamheidsstudies die hij in Karlskrona heeft opgezet en ontwikkeld samen met Göran Broman en waarin natuurwetenschappers, managementwetenschappers en politicologen samenwerken, ook als inspiratiebron of zelfs als partner kan dienen voor de nieuwe masteropleidingen die op onze campus voorbereid worden. Gezien de medische achtergrond van onze rector Han van Krieken, en betrokkenheid met zowel oncologie als duurzaamheid, heb ik hem gevraagd om erepromotor te zijn.”

Felicitaties van andere universiteiten

Radboud Universiteitspenning

De Radboud Universiteitspenning in brons wordt jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Radboud Universiteit. Dit jaar zijn twee medewerkers onderscheiden: Monic Schijvenaars en Bets Berntsen.

Radboud Studentonderscheiding

De Radboud Studentonderscheiding is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan studenten die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de academische gemeenschap. Dit jaar zijn twee studenten onderscheiden: Hester Voddé en Berend van Deelen.

Diesrede Lotte Jensen

Lotte Eilskov Jensen (Denemarken, 1972) is neerlandica en filosoof. Ze werkt als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. Haar interessegebieden liggen op het terrein van de historische Nederlandse letterkunde, geschiedenis en wijsbegeerte. Ze is bestuurslid van de Werkgroep De Moderne Tijd (voorheen De Negentiende Eeuw) en lid van de KNAW. Momenteel werkt ze met een NWO Vici-beurs aan onderzoek over rampen en Nederlandse identiteitsvorming.

Radboud Universiteit viert haar 97e verjaardag

Eucharistieviering

Voorafgaand aan de academische zitting vond in de Stevenskerk een tweetalige eucharistieviering plaats. Het thema van de viering was ‘verbonden’. Voorgangerwas Jos Geelen c.r.l.. Ds. Marieke Fernhout verzorgde de overweging.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.