Radboudstudent gemiddeld zeer tevreden, maar minder positief over studielast

Studenten van de Radboud Universiteit zijn gemiddeld zeer tevreden over de opleiding die ze volgen. De algemene tevredenheid, de sfeer en de kans dat studenten opnieuw voor dezelfde opleiding zouden kiezen, worden zeer positief beoordeeld. Minder positief zijn de studenten onder meer over de spreiding van de studielast en de mate waarin het aantal studiepunten overeenkomt met de daadwerkelijke studielast.

Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, het jaarlijkse landelijke onderzoek naar studenttevredenheid. Alle studenten in het hoger onderwijs worden in het voorjaar uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en universiteit. Dit jaar vulden ruim 8.000 studenten van de Radboud Universiteit de enquête in. Rector magnificus Han van Krieken: ‘Die feedback is belangrijk omdat we op basis daarvan ons onderwijs en onze faciliteiten nog verder kunnen verbeteren.‘

Hoge waardering studiebegeleiding

Studenten van de Radboud Universiteit zijn over veel thema’s gemiddeld genomen positiever dan studenten van andere universiteiten. Met name de studiebegeleiding, de inhoudelijke deskundigheid van docenten en het contact met docenten worden hoog gewaardeerd. Studenten ervaren in grote mate een gevoel van betrokkenheid en voelen zich thuis op de universiteit. Ze ervaren een veilig klimaat om de eigen mening te kunnen geven en voelen zich gelijk behandeld. Diversiteit, gelijkheid en inclusie worden omarmd door de universiteit.

Minder positief over studielast en aansluiting beroepspraktijk

Minder positief zijn de studenten vooral over de studielast, met name over de spreiding van de studielast over het studiejaar en de mate waarin de studiepunten overeenkomen met de daadwerkelijke studielast. Daarom gaan opleidingen komend jaar in samenspraak met studenten bekijken waar de studielast verbeterd kan worden. Waar zitten de (te) drukke periodes? Welke cursussen veroorzaken deze (te) grote studielast in bepaalde periodes? Welke mogelijkheden zijn er om te schuiven binnen het bestaande curriculum?

Aansluiting op de beroepspraktijk wordt net als studielast wat minder positief beoordeeld, hoewel wel hoger dan het landelijk gemiddelde. De Radboud Universiteit investeert hierin onder andere door uitbreiding en verdere professionalisering van de career service en versterking van de samenwerking met regionale werkgevers en organisaties.

Resultaten per opleiding

Een samenvatting van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en belangrijkste actiepunten zijn te bekijken via onderstaande infographic. Uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over de resultaten per faculteit of opleiding, is te zien via het interactieve dashboard.

Infographic

Reportage NSE 2022