Logo Nationale Studenten Enquête
Logo Nationale Studenten Enquête

Radboudstudent weer tevreden, studielast en reflectie belangrijkste aandachtspunten

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 zijn bekend.

Studenten van de Radboud Universiteit zijn gemiddeld genomen wederom zeer tevreden over de opleiding die ze volgen. De algemene tevredenheid en de sfeer worden zeer positief en hoger dan landelijk gemiddeld beoordeeld. Aandachtspunten zijn volgens studenten met name  de spreiding van de studielast, en de mate waarin het aantal studiepunten overeenkomt met de daadwerkelijke studielast. Ook komt het thema reflectie nog niet in alle opleidingen voldoende aan bod.

Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, het jaarlijkse landelijke onderzoek naar studenttevredenheid. Alle studenten in het hoger onderwijs worden in het voorjaar uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en universiteit. Ook dit jaar vulden ruim 8.000 studenten van de Radboud Universiteit de enquête in. Rector magnificus Han van Krieken: ‘We danken alle studenten hartelijk voor hun in groten getale gegeven feedback. Hiermee kunnen we ons onderwijs heel gericht nog verder verbeteren.’

Waardering voor studiebegeleiding, docenten en veiligheid

Studenten van de Radboud Universiteit zijn over veel thema’s, vaak al jaren, heel tevreden en gemiddeld genomen ook positiever dan studenten van andere universiteiten. Met name de studiebegeleiding wordt hoog gewaardeerd. Ook wordt de inhoudelijke deskundigheid van de docenten en de uitdagendheid van de opleiding hoog aangeschreven.

Studenten voelen zich daarnaast in grote mate thuis op de campus en voelen zich veilig om zichzelf te zijn. De sociale veiligheid aan de Radboud Universiteit wordt met het gemiddeld rapportcijfer van een 8,14 gewaardeerd. Diversiteit, gelijkheid en inclusie en ook sociale veiligheid blijven belangrijke strategische thema’s aan de universiteit in de komende jaren.

Minder positief over studielast en reflectie

Minder positief zijn de studenten al een aantal jaren over de studielast, met name over de spreiding van de studielast over het studiejaar en de mate waarin de studiepunten overeenkomen met de daadwerkelijke studielast. Daarom krijgt het thema in de komende jaren meer bestuurlijke aandacht en gaan opleidingen in samenspraak met studenten bekijken waar de studielast verbeterd kan worden. Waar zitten de (te) drukke periodes? Welke cursussen veroorzaken deze (te) grote studielast in bepaalde periodes? Welke mogelijkheden zijn er om te schuiven binnen het bestaande curriculum?

Ook het thema reflectie wordt minder positief beoordeeld. Volgens studenten heeft het thema nog geen nadrukkelijke plek in de studie. Dit geldt met name voor het ter discussie stellen van eigen opvattingen en het verwerken van meerdere perspectieven in discussies of opdrachten.

Voor de Radboud Universiteit is reflectie een kernwaarde en daarom heeft het een prominente plek in de hernieuwde onderwijsvisie. De resultaten uit de Nationale Studenten Enquête zullen nadrukkelijk worden betrokken bij de implementatie van de onderwijsvisie. Ook gaan opleidingen samen met studenten in gesprek op welke wijze reflectie een nadrukkelijkere plek in het onderwijs kan krijgen.

Resultaten per opleiding

Een samenvatting van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en belangrijkste actiepunten zijn te bekijken via onderstaande infographic. Uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over de resultaten per faculteit of opleiding, is te zien via het interactieve dashboard.

Bekijk het interactieve dashboard

Om alle studenten te bedanken voor hun deelname, werden er op op dinsdag 26 september rond lunchtijd gratis wraps uitgedeeld.

Download de infographic

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Institutional Research