Rob Aarnoutse benoemd tot hoogleraar Translationele farmacologie van antimicrobiële middelen

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Rob Aarnoutse is met ingang van 16 november 2020 benoemd tot hoogleraar ‘Translationele farmacologie van antimicrobiële middelen, in het bijzonder geneesmiddelen bij tuberculose’ aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Rob Aarnoutse benoemd tot hoogleraar Translationele farmacologie van antimicrobiële middelen

Rob Aarnoutse zal zich als hoogleraar richten op de verbetering van de medicamenteuze behandeling van tuberculose (TB), wereldwijd de infectieziekte waaraan de meeste mensen overlijden. Jaarlijks sterven 1,5 miljoen mensen aan deze aandoening.

Het onderzoeksveld van Rob Aarnoutse strekt zich uit van het lab tot aan de patiënt. Hij is betrokken bij preklinisch (moleculair) farmacologisch onderzoek en verricht klinisch farmacologisch werk: farmacokinetische projecten, substudies in klinische trials en onderzoek naar dosisoptimalisatie voor patiënten in de praktijk.

Voor deze translationele en toepassingsgerichte onderzoekslijn ontwikkelde hij een duurzaam netwerk met partners binnen het Radboudumc, elders in Nederland en Europa, en in Indonesië, Tanzania en Zuid-Afrika. Hij begeleidde als co-promotor twaalf promovendi en is (co)auteur van 170 internationale wetenschappelijke publicaties.

Over Rob Aarnoutse

Rob Aarnoutse studeerde Farmacie in Utrecht en werd opgeleid tot ziekenhuisapotheker in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Sinds 1999 is hij verbonden aan het Radboudumc en in 2003 promoveerde hij op het proefschrift ‘Application of pharmacokinetics to improve antiretroviral treatment’. Naast zijn onderzoekswerkzaamheden heeft hij als ziekenhuisapotheker taken binnen de patiëntenzorg.

Ook is hij intensief betrokken bij de opleiding tot ziekenhuisapotheker en opleider klinische farmacologie in het Radboudumc. Internationaal maakt hij deel uit van de stuurgroep van het PanACEA TB-onderzoeksconsortium, heeft hij een jaarlijkse workshop in het TB-farmacologieveld ontwikkeld, en het initiatief genomen voor verschillende internationale kwaliteitscontroleprogramma’s voor de meting van geneesmiddelen in bloed.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.