Roel Schutgens nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Roel Schutgens wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Per 1 januari 2022 volgt hij Piet Hein van Kempen op, die zich vanaf die datum weer volledig gaat wijden aan onderzoek en onderwijs. Schutgens was tot op heden al aan het faculteitsbestuur verbonden als vicedecaan onderwijs.

Roel Schutgens nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Met Roel Schutgens treedt een decaan in dienst die de faculteit door en door kent. Schutgens is al sinds 1999 verbonden aan de faculteit: eerst als student Nederlands recht, daarna als promovendus, docent en hoogleraar Algemene rechtswetenschap.

Schutgens geldt al jaren als een van de boegbeelden van de rechtenfaculteit en staat te boek als een geliefd docent en collega. Schutgens verzorgde in zijn werkzame jaren diverse hoor- en werkcolleges voor onder meer Inleiding tot de rechtswetenschap, Overheidsaansprakelijkheid en Staatsrecht. Dit heeft hem driemaal de titel ‘hoorcollegedocent van het jaar’ opgeleverd (2012, 2015 en 2016) en eenmaal de titel ‘werkgroepdocent van het jaar’ (2009). 

Als onderzoeker publiceert Schutgens over overheidsaansprakelijkheid, wetgevingsleer, algemene vraagstukken van constitutioneel recht, rechtsvinding en rechtstoepassing in politiek of maatschappelijk gevoelige context. Hij was van 2015 tot 2020 voorzitter van het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht. Schutgens is naast zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Den Haag en voorzitter van de bezwaarschriftenadviescommissie van het Ministerie van VWS.

Roel Schutgens: “Wij hebben in Nijmegen een prachtige rechtenfaculteit, waar gedreven docenten, onderzoekers en ondersteuners samenwerken, en waar veel studenten heel graag studeren. Ik zie ernaar uit om als decaan bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze lerende gemeenschap.

Rector Magnificus Han van Krieken: “Roel Schutgens is met zijn academische prestaties, liefde voor de rechtswetenschap en charismatische persoonlijkheid een geweldig uithangbord voor zowel de rechtenfaculteit als de Radboud Universiteit.”