Roger Brüggemann
Roger Brüggemann

Roger Brüggemann benoemd tot hoogleraar Antifungale Farmacologie

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Roger Brüggemann is benoemd tot hoogleraar Antifungale Farmacologie aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Brüggemann doet onderzoek naar medicijnen tegen schimmelinfecties, vooral bij kwetsbare patiënten. Hij onderzoekt nieuwe manieren om middelen op de plek van infectie te krijgen, bestudeert de optimale dosering, en kijkt naar de wisselwerking tussen medicijnen, schimmel en patiënt. Ook test hij nieuwe medicijnen.

Schimmelinfecties krijgen steeds meer aandacht in de medische wereld. De resistentie tegen medicijnen neemt toe en de WHO kwam in 2022 met een lijst van schimmels die de grootste bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Door klimaatverandering komen er meer schimmels bij en verspreiden ze zich verder. Vooral kwetsbare groepen lopen risico, zoals kinderen of volwassenen met een verstoorde afweer door chemo- of immunotherapie, of door een ernstige virusinfectie. Roger Brüggemann zet zich in voor de juiste medicatie, dosering, en toedieningsplek, vooral voor deze kwetsbare groepen.

Verneveling

Een belangrijk onderzoeksthema van Brüggemann is lokale toediening van medicatie, wat kan leiden tot minder bijwerkingen en mogelijk betere effectiviteit. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld of medicijnen goed in de longen komen door verneveling: 'Mensen die op de IC liggen met een ernstige virusinfectie, zoals influenza of COVID-19, krijgen daar regelmatig een schimmelinfectie overheen. Daar hebben ze soms maandenlange behandeling voor nodig. We onderzoeken of je via inhalatie betere therapie kunt geven dan systemisch, doordat het middel dan specifiek op de plek van infectie komt. Dat voorkomt bijwerkingen in het hele lichaam.'

Daarnaast zoekt Brüggemann naar het juiste medicijn en de juiste dosering, zowel bij individuele patiënten in de kliniek als in grotere groepen kwetsbare patiënten binnen klinische studies. Een mooi voorbeeld is zijn werk samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie bij kinderen met acute lymfatische leukemie. Zes procent van deze kinderen krijgt een schimmelinfectie, waar ze aan kunnen overlijden. De onderzoekers zochten daarvoor de beste aanpak, met welk middel en in welke dosering. Ze lieten zien dat dankzij twee keer per week toedienen van het juiste medicijn tegen schimmels, de infecties met een factor vijf afnemen. Dit soort onderzoek wil Brüggemann graag uitbreiden naar andere medicijnen en andere groepen patiënten.

Wisselwerking

Bij deze kwetsbare patiënten met een ernstige infectie is het van groot belang om te weten wat er precies gebeurt in het lichaam. 'Samen met collega’s van het mycologie team onderzoek ik de wisselwerking tussen mens, schimmel en geneesmiddel', vertelt Brüggemann. 'Dat is ongekend belangrijk, zeker als een infectie levensbedreigend is.' Met een wiskundige benadering wil Brüggemann deze wisselwerking beter in kaart gaan brengen.

Doordat de aandacht voor schimmelinfecties is toegenomen, zijn er veel nieuwe geneesmiddelen tegen schimmels in ontwikkeling. Brüggemann werkt mee aan internationale studies naar zulke nieuwe medicijnen, en meerdere onderzoeken lopen momenteel in het Radboudumc. Het Radboudumc-CWZ Expertisecentrum voor Schimmelinfecties, het enige expertisecentrum op dit gebied in Nederland, speelt hierbij een belangrijke rol, en ook het laboratorium van de apotheek. Brüggemann: 'Wij kunnen nauwkeurig de hoeveelheid van een medicijn bepalen, zowel in het bloed als op de plaats van de infectie. Dit helpt enorm om het effect van een medicijn te meten in klinische studies.'

Loopbaan

Roger Brüggemann studeerde Farmacie en voltooide vervolgens de opleiding tot apotheker in Utrecht. Hij specialiseerde zich tot ziekenhuisapotheker in de Apotheek Haagse Ziekenhuizen. In 2011 promoveerde hij aan het Radboudumc op zijn proefschrift, getiteld 'The road to tailor made azole antifungal therapy'. Aansluitend werd hij opgeleid tot klinisch farmacoloog. Sinds 2007 werkt Brüggemann in het Radboudumc als ziekenhuisapotheker, en sinds 2014 als klinisch farmacoloog.

Het Radboudumc-CWZ Expertisecentrum voor Schimmelinfecties is mede opgericht door Brüggemann. Hij is daarnaast lid van de CMO Oost-NL en gastonderzoeker bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Internationaal is hij onder andere fellow bij de European Confederation of Medical Mycology (ECMM) en de International Society of Anti-Infective Pharmacology (ISAP). Ook coördineert hij het domein van farmacie, farmacologie en farmacometrie binnen de European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases (ECRAID). De benoeming tot hoogleraar gaat in op 1 juni 2024 voor een periode van vijf jaar.

Contactinformatie

Contactpersoon
prof. dr. R.J.M. Brüggemann (Roger)
Organisatieonderdeel
Radboudumc
Thema
Zorg & Gezondheid