Romana Netea-Maier benoemd tot hoogleraar Endocriene Tumoren

Met ingang van 1 maart 2021 is internist-endocrinoloog Romana Netea-Maier benoemd tot hoogleraar Endocriene Tumoren aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zij zal zich bezighouden met onderzoek naar de pathogenese, behandeling en gevolgen van endocriene tumoren, met name tumoren van de schildklier.

Met klinisch-wetenschappelijk onderzoek, gericht op de rol van ontsteking en het immuunrespons in de ontwikkeling van endocriene tumoren, neemt de onderzoeksgroep van Romana Netea-Maier het voortouw op het gebied van moeilijk behandelbare tumoren en het identificeren van nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling. Zij richt zich daarbij vooral op de zeldzaam voorkomende gevorderde vormen van schildklierkanker, waarvoor momenteel onvoldoende therapiemogelijkheden beschikbaar zijn. Daarnaast onderzoekt zij de langetermijngevolgen van endocriene tumoren. Voor haar onderzoek werkt zij samen met verschillende nationale en internationale netwerken en met de patiëntenorganisatie Schildklierorganisatie Nederland (SON).

Romana Netea-Maier benoemd tot hoogleraar Endocriene Tumoren

Romana Netea-Maier (1969, Sibiu (Roemenië)) studeerde geneeskunde aan de ‘Iuliu Hatieganu’ Universiteit voor Geneeskunde en Farmacologie in Cluj-Napoca (Roemenië) en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze promoveerde in 2002 op haar proefschrift “Blood pressure measurement: practical aspects of the procedure”.

Radboudumc als persoonsgericht zorgcentrum

Na haar promotie vervolgde Romana Netea-Maier haar opleiding tot internist-endocrinoloog in het Radboudumc. In 2005 was zij postdoctoral onderzoeker aan het University of Colorado Health Science Centre Denver (Verenigde Staten). Sinds 2009 leidt ze de keten Endocriene Tumoren van het Radboudumc Expertise Centrum voor Schildkliercarcinoom, en sinds 2017 is ze universitair hoofddocent Endocriene Tumoren. Patiëntenparticipatie en empowerment zijn centrale thema’s in haar werk als clinicus en onderzoeker. Romana Netea-Maier: 'Het is mijn diepe overtuiging dat topkwaliteit van zorg in combinatie met vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek zich weerspiegelt in de kwaliteit van leven van onze patiënten. Hiervoor wil ik me als hoogleraar sterk maken.'

Ook zet Romana Netea-Maier zich in voor de ontwikkeling van het Radboudumc als zorgcentrum waar patiënten met schildkliertumoren persoonsgerichte, efficiënte, patiëntvriendelijke en hoogwaardige diagnostiek, behandeling en begeleiding krijgen. Romana Netea-Maier is bestuurslid van de Dutch Thyroid Research Foundation en van de Dutch Thyroid Cancer Group. Zij is lid van de Steering Committee van de EORTC Endocrine Tumors groep.

Meer weten? Neem contact op met