Rona Jualla van Oudenhoven: ‘Ik sta open voor "courageous conversation".’

Rona Jualla van Oudenhoven werkt sinds 1 september aan de Radboud Universiteit als Diversity, Equity and Inclusion Strategist – ofwel: programmamanager diversiteit, gelijkheid en inclusie. Zij ziet zichzelf als een ‘facilitator’ en wil graag samen met studenten, medewerkers en anderen aan de slag om te blijven werken aan een veilige en inclusieve campus.

Rona Jualla van Oudenhoven: ‘Ik sta open voor "courageous conversation".’

Hoe doe je dat, een strategie op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie ontwikkelen en implementeren? Dat doe je in gesprek, en in context, aldus Rona Jualla van Oudenhoven. ‘Dit werk is altijd dynamisch en komt tot stand door voortdurende interactie. Ik zie mezelf ook als iemand die de discussie over hoe het gaat en waar we naar toe willen mede mogelijk maakt. Wat mensen van mij kunnen verwachten en zullen merken, is dat ik open, uitnodigend en niet-oordelend ben. Ik sta open voor courageous conversation.’
Om te beginnen wil Van Oudenhoven veel mensen spreken, maar vooral naar hen luisteren. ‘Dit werk wordt altijd sterk bepaald door de context en die is in geen twee landen, en zelfs aan geen twee universiteiten in Nederland hetzelfde. Dus ik wil eerst een goede indruk krijgen van wat hier leeft.’ Daarvoor zal ze niet alleen met medewerkers en studenten spreken, maar ook gesprekspartners elders in Nijmegen opzoeken.

Actieplan en centrale plek op de campus

Van Oudenhovens eerste initiatief is om goed te luisteren en samen te werken zodat er gezamenlijk een actieplan kan worden opgesteld waar we met zijn allen mee vooruit kunnen.  ‘Het is mooi dat op dezelfde dag dat ik hier in dienst trad, de Nederlandse overheid met een nieuw nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie kwam. Daar wil ik graag op inhaken.’

In eerdere gesprekken met studenten, naar aanleiding van de wereldwijde Black Lives Matter-protesten, kwam onder andere de wens naar voren om op de campus een centraal punt in te richten waar mensen terecht kunnen wanneer ze zich gediscrimineerd of onveilig voelen. Van Oudenhoven ziet daar wel wat in: ‘We moeten die mogelijkheid, en andere, zeker onderzoeken, zelfs virtueel. Een plek waar mensen zich vrij kunnen uiten is belangrijk: op het moment dat je aarzelt of iets wat je hebt meegemaakt nou wel of niet oké is, wil je eigenlijk even met iemand kunnen praten. En dan gaat het niet alleen over racisme, maar over allerlei vormen van discriminatie. De Radboud Universiteit vindt het welzijn van haar studenten en medewerkers belangrijk; met zo’n plek kun je daar vorm aan geven.’

Contact gezocht

Zolang zo’n plek er nog niet is, en ook coronamaatregelen ontmoetingen moeilijker maken, wil Van Oudenhoven in ieder geval dat studenten en medewerkers weten dat ze bereikbaar is. ‘Het is nu nog een beetje een gekke tijd, maar normaal gesproken hoef je niet per se een afspraak te maken. Kom langs, mail me. En help mij ook, want diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn onderwerpen waar we samen vorm aan moeten geven. Ik heb wel een soort van kaart van waar ik naar toe wil, maar de praktijk leert dat je daar niet te strikt aan vast moet houden. We moeten de obstakels en problemen samen het hoofd bieden. We’re stronger in unity.’

Persoonlijke achtergrond

Van Oudenhoven spreekt Engels en identificeert zich als ‘she’, ‘her’ en ‘hers’. Tot voor kort woonde ze in Canada, waar ze een vergelijkbare functie had aan Durham College, een onderdeel van de University of Ontario en later met de Durham’s Aid Society. Ook werkte ze internationaal als consultant op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Daarvoor was ze verbonden aan de University of the West Indies  (Trinidad and Tobago) waar ze een MA curriculum Youth Rights ontwikkelde. ‘Mijn familie komt uit India, ik ben opgegroeid in Caraïbisch gebied, in een Hindoe-familie, maar de scholen waar ik naar toe ging waren katholiek. Mijn eerder huwelijk was met een man met een moslim-katholieke achtergrond. Mijn kinderen zijn Afro-Indiaas-Hispanic. Mijn huidige man is wit en agnostisch. Ik ben vaker in Nederland geweest, maar woon hier nu voor het eerst. Nederland staat, in mijn ervaring, erg open voor invloeden van buitenaf, voor multiculturalisme, voor verandering. En de Nederlandse cultuur heeft ook iets rebels, en als zodanig ook postmodern, wat me aanspreekt. Normen en waarden zijn hier zeker niet onbelangrijk, maar afwijken van de norm mag ook.’

Rona Jualla van Oudenhoven is te bereiken via rona.jualla-vanoudenhoven.1 [at] dpo.ru.nl (email)