Portret hoogleraar Ronald Kroeze
Portret hoogleraar Ronald Kroeze

Ronald Kroeze benoemd tot hoogleraar Parlementaire Geschiedenis

Ronald Kroeze is met ingang van 1 augustus benoemd als hoogleraar Parlementaire Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren.

Kroeze is historicus en zijn expertise betreft de geschiedenis van politiek en democratie, parlementaire geschiedenis en de geschiedenis van corruptie en corruptiebestrijding. Hij is daarnaast directeur van het aan de Radboud Universiteit verbonden Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), waar hij in mei 2022 werd aangesteld.

Kroeze gaat de komende jaren onderzoek doen naar politiek in de jaren 1980 en 1990. Kroeze: ‘Aan deze periode is nog weinig aandacht besteed door historici, terwijl de veranderingen die in die tijd begonnen vandaag de dag goed zichtbaar zijn. Denk daarbij aan de versnelling van de Europese integratie sinds de Europese Akte (1985) en het Verdrag van Maastricht (1991). Ook kwam de Koude Oorlog ten einde, wat nieuwe spanningen opleverde waarvan we momenteel de consequenties zien.’ Kroeze coördineert het onderzoeksproject over de Nederlandse politiek in deze periode waarmee het CPG recentelijk is gestart. Eerder publiceerde Kroeze zelf al over de opkomst van management en marktdenken in de politiek, en het faillissement van scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme in 1983 dat ertoe leidde dat de Tweede Kamer het instrument van de parlementaire enquête herontdekte en dat er een omslag in het staatssteunbeleid plaatsvond. 

Daarnaast wil Kroeze zich richten op het belang van parlementaire en politieke geschiedenis. Hij zal, ook samen met het team van het CPG, publicaties uitbrengen over actuele politieke thema’s en cursussen verzorgen over democratie en rechtsstaat voor ambtenaren en politici. Kroeze: ‘De parlementaire democratie is historisch gezien geen vanzelfsprekendheid. Het is essentieel kennis te hebben van de langere ontwikkeling van democratische gebruiken. Of neem het feit dat het de laatste jaren vaker over integriteit gaat. Het is niet voor iedereen evident wat dat betekent. Dat moet je duiden en daarbij helpt kennis van het verleden.’ Kroeze zal in het kader van kennisdeling ook, in samenwerking met de collega’s van Politieke Geschiedenis, colleges verzorgen in de Radboud Universiteit-master Politiek en Parlement. 

Ook wil Kroeze zijn onderzoek naar de geschiedenis van corruptie en goed bestuur verder ontwikkelen. Zijn onderzoek geldt als exponent van een vernieuwende onderzoeksmethode die heeft blootgelegd dat opvattingen over corruptie en de bestrijding ervan veel ‘politieker’ en veranderlijker zijn dan vaak wordt gedacht. Kroeze: ‘Als we bijvoorbeeld kijken naar het Lockheedschandaal uit 1976, dan staat dat in Nederland vooral te boek als een sappige omkoopaffaire met in de hoofdrol prins Bernhard. Maar het stond mede aan de basis van een internationaal verbod op het omkopen van buitenlandse ambtsdragers. Dat er onlangs ophef was over het omkopen van Europese parlementsleden door Qatar is een recent hoofdstuk in deze geschiedenis.’

Over de nationale en internationale dimensies van de corruptiethematiek gaat het ook in het NWO-project ‘Colonial normativity. Corruption in the Netherlands-Indonesian relationship (1870-2010)’ dat Kroeze momenteel uitvoert in samenwerking met collega’s van de VU Amsterdam en UGM Yogyakarta.

Over Ronald Kroeze

Ronald Kroeze (1983) studeerde Geschiedenis en Internationale Organisaties/ Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat hij naar Nijmegen vertrok, was hij werkzaam als universitair hoofddocent Politieke Geschiedenis en directeur van de opleiding Geschiedenis aan de VU. In 2013 promoveerde hij op het proefschrift Een kwestie van politieke moraliteit. Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940. Daarna was hij als onderzoeker verbonden aan de UvA en als visiting scholar aan de universiteiten van Oxford (Corpus Christi College), Avignon, Warwick en Berlijn (Humboldt). Kroeze is bestuurslid van het Montesquieu Instituut en betrokken bij de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis (OPG). In 2011 publiceerde hij (samen met Sjoerd Keulen) het boek De Leiderschapscarrousel. Waarom in iedere tijd zijn eigen leider vraagt (Boom, 2011) en in 2018 (samen met André Vitoria en Guy Geltner) de bundel Anticorruption in History (OUP 2018) die werd vertaald in het Chinees (2021) en Arabisch (2022).

Over het CPG

De leeropdracht Parlementaire Geschiedenis is toegevoegd aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG). Het CPG wordt gefinancierd door de Stichting Radboud Universiteit en door de Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het CPG bestaat sinds 1971 en doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. Recent is het CPG begonnen met het onderzoek naar politiek ten tijde van de kabinetten-Lubbers (1982-1994). De bevindingen van het onderzoek zullen verschijnen als deel 11 in de Serie Parlementaire Geschiedenis. Naast de serie brengt het CPG het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis en biografieën over politici uit. Behalve wetenschappelijk onderzoek verzorgt het CPG onderwijs, doet het onderzoek in opdracht en staat het veelvuldig de pers te woord over de historische achtergrond van actuele politieke kwesties.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoeker zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Geschiedenis