Roy Otten benoemd tot hoogleraar Clinical Developmental Psychology

Roy Otten is met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot hoogleraar Clinical Developmental Psychology aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek van Roy Otten is georganiseerd rondom thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling van jongeren en gedrag dat we daarbij zien ontstaan, bijvoorbeeld de ontwikkeling van middelengebruik. Hij onderzoekt de verschillende factoren die daarmee gemoeid zijn, zoals de rol van vrienden. Zijn meer klinische werk richt zich op het testen van nieuwe vormen van behandeling voor onder andere verslaving, depressie en angst bij verschillende soorten groepen. In al zijn onderzoek staat ontwikkeling en verandering centraal.

Otten: ‘Er zijn verschillende manieren om naar verandering te kijken. Vaak gebeurt dat met gestandaardiseerde vragenlijsten met een beperkt aantal meetmomenten, maar soms moet dat anders. Met iamYu bijvoorbeeld, een applicatie die we met jongeren en professionals in de jeugdzorg ontwikkelden. Hiermee kijken we naar verandering op basis van gepersonaliseerde vragen die we vervolgens op frequente basis monitoren.'

Met deze manier van werken krijgt Otten een adequater en gedetailleerder beeld van individuele verandering, bijvoorbeeld tijdens een behandeling. ‘Longitudinaal onderzoek is cruciaal om de ontwikkeling van gedrag goed te begrijpen. Afhankelijk van de vraag moet je bekijken hoe je wilt gaan meten. Soms zijn enkele metingen met gestandaardiseerde vragen inderdaad voldoende om een meer robuust fenomeen te laten zien. Maar om echt in te kunnen zoomen op een proces dat dynamisch is en vooral ook persoonlijk - zoals een behandeling - zijn ook echt méér en gepersonaliseerde metingen nodig.’

Over Roy Otten

Roy Otten benoemd tot hoogleraar Clinical Developmental Psychology
Roy Otten (Zevenaar, 1974) rondde in 2001 zijn studie psychologie af aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit op het proefschrift ‘Waiting to Inhale. Psychosocial factors of smoking in adolescents with and without Asthma'. Sinds 2015 was hij Hoofd Research & Development aan de zorginstelling Pluryn en sinds 2018 bijzonder hoogleraar Kwetsbare jeugdigen en risicogedrag aan de Radboud Universiteit.

Daarnaast is hij een van de oprichters van het Small Data Institute, waaronder ook de app iamYu valt. iamYu was in 2019 een van de winnaars van de Medische Inspiratorprijs van ZonMw. Ter ondersteuning van zijn onderzoek ontving Otten subsidies van onder andere ZonMw, NWO, KWF, Longfonds, en NIDA.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.