Samen stageplaatsen: de eindresultaten van 2023-2024

Bij de docentenacademie zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de plaatsing van september 2024. Deze maand spreekt coördinator stageplaatsing Esmée Bruggink de programmaleiders van onze partnerschappen om de balans op te maken en goede werkafspraken te maken voor de komende periode. Voor nu delen we alvast de eindresultaten van de stageplaatsing van het afgelopen jaar.

Er was ruimte voor in totaal 307 begeleide en zelfstandige stages, verdeeld over de 15 partnerschappen waar de docentenacademie deel van uitmaakt (diagram 1, overzicht stageplekken). 81 van die stageplekken betroffen traineeships, zij-instroomtrajecten en andere studenten die al in het onderwijs werkzaam zijn: wij plaatsen deze studenten niet, omdat zij zelf een stageplek meebrengen. Kijken we specifiek naar het aantal plaatsingen (226, diagram 2), dan vindt dit studiejaar 96,5% van de stages plaats op een opleidingsschool. Bovendien is de meerderheid van de betrokken stagescholen (3,5%) eveneens deel van een samenwerkingsverband, zij het buiten ons. Het doel – alle studenten plek bieden binnen de partnerschappen van Samen Opleiden – is zo nagenoeg gehaald. Een prachtig resultaat, en een uitstekende basis voor het nieuwe jaar!

Cirkeldiagram stageplaatsingen 2023-2024 Radboud Docenten Academie
Cirkeldiagram stageplaatsingen Radboud Docenten Academie

Contactinformatie

Contactpersoon
E. Bruggink (Esmée) MA
Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie
Thema
Onderwijs