Het uitgave van de strategie van de Radboud Universiteit
Het uitgave van de strategie van de Radboud Universiteit

Samenvatting FSW-strategiebijeenkomst "Wat is hoge kwaliteit in onderzoek?"

De Strategie Sociale Wetenschappen 2021-2026 benadrukt het belang van kwaliteit boven kwantiteit. In plaats van alleen te kijken naar individuele prestatie-indicatoren, is het onze ambitie om bij de beoordeling en waardering van het werk van onderzoekers meer te focussen op de (onderscheidende) bijdrage aan wetenschap en maatschappij. Om deze ambitie te verwezenlijken hebben we academisch en ondersteunend personeel uitgenodigd om gezamenlijke ideeën te bespreken tijdens een facultaire strategievergadering op 20 juni.

Omdat het een veelomvattend thema is, begonnen we met de vraag wat onderzoek van hoge kwaliteit kenmerkt (in een cv) en hoe we dit expliciet kunnen maken in beoordelings- of selectieprocedures?

Ongeveer 40 FSW-collega's van wetenschappelijk en ondersteunend personeel gingen met elkaar in gesprek om hun gemeenschappelijke gedachten en ideeën in kaart te brengen om verder te werken aan het thema. Samengevat werden de volgende vragen besproken door de groepen en het panel (Els Rommes, assistent professor RSCR; Hanneke den Ouden, associate professor DCC en Recognition & Rewards Committee; James McQueen, professor en onderzoeksdirecteur DCC):

  • Wat zijn de kenmerken van een goede onderzoeker?
  • Zijn deze kenmerken specifiek voor disciplines en loopbaanfasen?
  • Hoe kunnen de kenmerken worden vertaald naar transparante cv's?
  • Is een narratief cv nuttig bij het identificeren van goede onderzoekers?
  • Hoe kunnen de kenmerken van een goede onderzoeker worden vertaald en geëxpliciteerd in de zoek- en selectieprocedures van commissies?

Het faculteitsbestuur is blij dat er zoveel nuttige suggesties en aanbevelingen zijn gedaan, zowel voor de korte als voor de langere termijn. De faculteit zal de volgende vervolgacties in de nabije toekomst en in het Facultair Jaarplan voor 2024 uitvoeren:

  1. Het programmateam Erkenning en Beloning zal worden gevraagd in kaart te brengen hoe zij de resultaten van de bijeenkomst verder willen verwerken in het project Erkenning en Beloning.
  2. De uitkomsten van de brainstorm worden meegenomen in de trajecten en (jaarlijkse) gesprekken met directeuren, lectoren en supervisoren.
  3. Het HR-team krijgt de opdracht om selectie- en beoordelingscommissies verder te professionaliseren en de gegeven suggesties mee te nemen in het hele proces van het schrijven van een vacaturetekst tot en met de selectie van kandidaten.
  4. Het bestuur zal vaker facultaire brainstormbijeenkomsten organiseren, te beginnen met een facultaire inputbijeenkomst op 26 september over het FSS Jaarplan 2024. Meer informatie volgt.

Contactinformatie