Radboud en Alliander heffen glas op verlenging samenwerking 2024-2027
Radboud en Alliander heffen glas op verlenging samenwerking 2024-2027

Samenwerking Radboud en Alliander met drie jaar verlengd

Samenwerken aan de energietransitie, iedereen kunnen aansluiten op het net. Dat zijn de ambities van de strategische samenwerking van de Radboud Universiteit en Alliander. Twee jaar geleden ging die van start, en op 29 februari 2024 werd de samenwerking verlengd voor nog eens drie jaar.

In de afgelopen twee jaar hebben Radboud-onderzoekers en -studenten en Alliander-experts elkaar al weten te vinden om bijvoorbeeld met AI en Data Science te werken aan snellere probleemanalyses van opstoppingen en storingen op het overvolle stroomnet. Wiskundigen en chemici schoten te hulp bij het opsporen van slijtage aan kabels – want grondsoort en vochtgehalte maken nogal wat uit voor de levensduur, leerden de wetenschappers van de netwerkexperts. En er waren kleinere successen, zoals de aanpak van phishing mails bij Alliander, waar de expertise van gedragswetenschapper Wolter Pieters ertoe leidde dat zulke mails vaker gemeld werden bij ICT, terwijl tegelijkertijd de ergernis over het moeten melden bij Alliander medewerkers afnam.

Niet alleen voor bèta-onderzoekers

De komende jaren zullen ook Radboud-onderzoekers op het gebied van ruimtelijke ordening bijdragen aan de samenwerking. Sijbrand de Jong, decaan van de Faculty of Science, sprak bij de bijeenkomst rondom de verlenging van de samenwerking de hoop uit dat ook juristen en ethici mee gaan doen – want als het gaat om een eerlijke verdeling van schaarse middelen, zijn energie en het energienetwerk onderwerpen waar veel werk te doen is. 

Op de foto van links naar rechts: Rinke van de Rhee (Alliander), Arjan Stam (Alliander), Daniël Wigboldus (Radboud Universiteit), Beatrijs Weimar (Alliander) en Sijbrand de Jong (Radboud Universiteit) heffen het glas nadat zij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.

Radboud en Alliander heffen glas op verlenging samenwerking 2024-2027