Groeiende boom
Groeiende boom

Samenwerking Radboud & Maastricht: ambities krijgen vorm

Dit voorjaar verscheen het ambitiedocument 2023 – 2027 voor de samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Dat document beschrijft waar de komende jaren de focus ligt in de samenwerking. Intussen worden op de werkvloer projecten steeds concreter en zijn sommige zelfs al aan een tweede editie toe. Decanen Mariëlle Heijltjes (Maastricht) en Sijbrand de Jong (Nijmegen) delen hun ervaringen met de universitaire samenwerking.

Voordat Mariëlle Heijltjes in september 2022 decaan werd van de Maastricht University School of Business and Economics aan de Universiteit Maastricht, werkte ze bij UMIO, de tak voor executive onderwijs van die faculteit. Daar ontwikkelde ze samen met collega’s van de Radboud Management Academy, de Nijmeegse evenknie van UMIO, een leiderschapsprogramma voor personeel van de UMC’s van Nijmegen en Maastricht.

Mariëlle Heijltjes (Universiteit Maastricht)

'In die tijd had ik wekelijks contact met de Nijmeegse collega’s’, vertelt ze. ‘Als decaan spreek ik mijn Radboud-collega minder vaak. Dat is niet erg, want op de werkvloer gebeurt het nodige. En daar ben ik ook meer van dan van lang praten. Noem het de prototyping-aanpak: begin met iets en kijk hoe het loopt, dan loop je vanzelf tegen dingen aan. Je ontdekt dat ze het elders anders doen dan bij jou. Prima, daar leer je van.’

Dat leiderschapsprogramma voor beide UMC’s, Toekomstbestendige zorg, krijgt hopelijk binnenkort een tweede editie. ‘Het mooie is: de UMC’s hebben al langer een alliantie. Met de samenwerking van UMIO en RMA daar bovenop zie je dat beide allianties ook nog van elkaar leren.’

Heijltjes ziet meer projecten waar ze trots op is: onderzoekers die samenwerken op het gebied van Artificial Intelligence, een kennisuitwisseling met beleidsmakers over accreditaties. ‘Verder zijn er ideeën om samen te werken op gebied van onderwijs voor PhD’s. Dat zijn relatief kleine doelgroepen, het lijkt efficiënt om daar te kijken of we elkaar daar kunnen aanvullen. Een bijkomend voordeel voor de onderzoekers is dat zo’n samenwerking een groter netwerk oplevert.’

Masteropleidingen in Venlo

Ook Sijbrand de Jong, decaan van de Radboud-faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, is enthousiast over de projecten die lopen  met de Science and Engineering faculteit van de Universiteit Maastricht. ‘Het belangrijkste is de voorbereiding van twee masteropleidingen:  Crop technology en Technology for Big Science. Die laatste naam verandert mogelijk nog, met de eerste zijn we het verst. Dat wordt een master over technologie en voedselproductie en die willen we graag in Venlo, op de Brightlands-campus, uitvoeren. We willen daar fysiek aanwezig zijn, met een gezamenlijk kassencomplex waar we ook kunnen experimenteren. Dat past ook bij de streek.’

Sijbrand De Jong

Nijmegen en Maastricht zijn in die nieuwe master complementair, beschrijft De Jong. ‘Nijmegen zit goed in de systeemecologie, waar voedselvoorziening nauw mee samenhangt – dat zie je wel aan alle discussies rondom de boeren. Wat betekenen bepaalde beslissingen door de hele keten heen? Waar we minder van weten, is de techniek van voedselproductie zelf. Maastricht is juist sterk in de samenwerking met bedrijven in voedselproductie en –technologie.’

Ook de onderwijsaanpak is complementair, zegt De Jong. ‘Wij hebben ruime ervaring met de klassieke biologie-opleiding, nu gaan we naar een opleiding die meer geïntegreerd kijkt naar voedselproductie en wat daar allemaal bij  komt kijken. Die interdisciplinaire, probleemgestuurde aanpak, daar heeft Maastricht een lange traditie in.’

Inspelen op de arbeidsmarkt

Maatschappelijk relevant zijn voor de regio Zuidoost-Nederland – en ver daarbuiten. Dat zien beide decanen ook als een wens en een kans.  

Heijltjes: ‘Als het gaat om projecten rondom Leven Lang Ontwikkelen – waaraan ook de Open Universiteit, regionale hogescholen en een mbo deelnemen - willen we activiteiten ontwikkelen met het oog op de arbeidsmarkt. Er zijn regionale arbeidsmarktstudies die laten zien aan welke kennis en vaardigheden behoefte is. Daar willen we graag op inspelen met een aanbod voor studenten maar ook voor mensen die al aan het werk zijn.’

De master Technology for Big Science levert ook een bijdrage aan broodnodige arbeidskrachten, verwacht De Jong: ‘Die gaat over het ontwikkelen van technologie voor innovatieve wetenschap. De Einstein telescoop bijvoorbeeld, een groot onderzoeksproject waar Maastricht en Nijmegen aan deelnemen, daar is veel nieuwe technologie voor nodig en ook nieuwe fundamentele kennis over het ontwikkelen daarvan. Studenten in die master leren hoe ze kunnen samenwerken met fundamentele wetenschappers en mensen in de industrie. Daar is veel vraag naar, niet alleen in de regio maar wereldwijd.’

Ambitiedocument 2023-2027

De Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht hebben de ambities voor hun samenwerking uitgewerkt. Het ambitiedocument 2023-2027 laat zien waar komende jaren de focus ligt en hoe de samenwerking gefaciliteerd wordt. Wat zijn, kort samengevat, de plannen? 

Ambitiedocument 2023-2027  

Contactinformatie

Wil je ook werk maken van de samenwerking tussen de Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht? Neem dan contact op met maastricht.nijmegen [at] ru.nl (maastricht[dot]nijmegen[at]ru[dot]nl)